Både fordeler og ulemper med fylkesbudsjettet

Mandag ble fylkesrådmannens forslag til budsjett for Hordaland for 2011 lagt frem. Det er naturlig nok både ting å glede seg over, men og negative overraskelser i forslaget, sier Venstres gruppeleder Harald Hove.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


– Som bergenser er jeg glad for at det foreslås takstfrys på kollektivreiser i Bergen. Det betyr mye for reisende at prisen er enkel og forutsigbar å forholde seg til. Samtidig er det viktig at en slik prioritering ikke går ut over tilbudet; det er og nødvendig med flere og bedre avganger understreker Hove. Det må være et mål å unngå de økninger rådmannen foreslår utenfor enhetstakstområdet.

Harald Hove 1

Foto: Kari Østervold Toft

Kutter i skole
Venstre kan derimot ikke støtte fylkesrådmannens forslag om å redusere driftsbudsjettet til videregående opplæring med én prosent sammenlignet med 2010. I tillegg er lærlingetilskuddet redusert med over ti millioner. Reduksjonen i skolebudsjettet er uakseptabelt i en tid hvor behovet for å heve kunnskapsnivået er større enn aldri før. Investeringer i nybygg er viktig, men det må ikke gå utover innholdet og kvaliteten i skolen. Venstre vil kjempe for å opprettholde det økonomiske handlingsrommet for den videregående skolen, sier fylkestingspolitikeren.

En mer handlekraftig fylkeskommune

Fylkesbudsjettet som ble lagt frem er rekordstort: 8,8 milliarder kroner inkludert investeringer er det største siden sykehusene ble overtatt av Staten. — Dette viser at fylkeskommunen er i ferd med å bli en viktigere tjenesteleverandør enn tidligere. Regionale utfordringer krever regionale løsninger, og et styrket forvaltningsnivå mellom stat og kommune er sunt for demokratiet og viktig for økt selvstyre på Vestlandet, legger Harald Hove til.

Hordaland Fylkeskommune

Foto: HFK

Du kan lese mer om fylkesadministrasjonens forslag til budsjett her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**