Omregulering av Kalvetangen

Nøtterøy Venstre går inn for å omregulere Kalvetangen fra næring til bolig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Plantegning

Foto: freedigitalphotos.net

Under kommuneplanutvalgets møte 27.09.2010 fremmet Venstres representant Arne Magnus Berge forslag om å endre Kalvetangens industriformål til rent boligformål.

Dette fikk han riktignok ikke med seg flertallet på. Isteden ble det flertall for å omdefinere området slik at det ikke lenger skal være nødvendig å ha næring som hovedgeskjeft på området.

"Jeg mener vi bør konsentrere oss om bolig" uttaler Berge til Tønsbergs Blad. "Jeg ser ingen stedbunden næring på Kalvetangen som må ligge ved sjøen. Vi bør gjøre dette for å bli ferdig med eksperimentet der ute og få mindre konflikt". Det finnes i dag flere andre gode næringsarealer andre steder i kommunen, hvor det både er plass for ekspansjon og hvor næringen ikke vil komme i konflikt med boliginteresser.

Dette harmonerer med det vellet signaliserte våren 2010. Velforeningen ønsker å få fjernet begrepet vaktmesterbolig og få økt boligdelen utover de tillatte 150 kvadratmeterne.
I dag stemmer ikke kartet med terrenget på Kalvetangen, og det er det mest fornuftige å endre kartet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**