Det er visstnok ikke køproblemer i Bergen

Innsats for å løse trafikkproblemene vil gi en enorm samfunnsøkonomisk gevinst, langt bedre forhold for kollektivtrafikk og i tillegg bedre luft å puste i på vinterstid, påpeker Per-Arne Larsen i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Trafikk, vei, kø

“I Bergen er det jo ikke problemer med køer i rushtrafikken”. Slik formulerte Høyres Einar Lutro seg nylig på informasjonsmøtet om Skyss og kollektivproblemene i Bergen. Og han er nestleder for samferdelsutvalget til Hordaland fylkeskommune – oppdragsgiver for Skyss.

Dette forklarer med all tydelighet hvorfor ting er gått galt. Lutro reiser selv verken med buss eller bil i Bergen, men ankommer innimellom med tog. Det kan jo være en liten unnskyldning.

Han bor ikke slik til at han føler køen på kroppen hver dag. Han er ikke lastebilsjåfør som skal forsøke å komme seg fra Liaflaten til Gullgruven med varer før arbeidsdagen er over. Han skal ikke sno seg gjennom rundkjøringer og kryss i Åsane for å komme seg hjem fra jobb. Han skal ikke sitte 30 minutter i kø gjennom Sandviken til Åsane fordi ingen har kommet på at bussen kan kjøre gjennom Fløyfjellstunnelen.

Men er dette unnskyldninger nok for hans uvitenhet? Lutro kunne jo lest avisen! Har han ikke partifeller som minner han på hva som foregår utenfor, inni og mellom de syv fjell? Dessverre er Lutro ikke eneste uvitende fylkespolitiker. Akkurat på dagen ett år tidligere annonserte fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg fra Kristelig folkeparti til Bergensavisen (BA) at ingen hadde ringt henne og fortalt at det var bussproblemer i Bergen (BA 23/09-09, sie 7).

BA svarte på kommentatorplass dagen etterpå at “Det er overraskende at fylkesordføreren ikke har fått med seg busspassasjerenes vrede. Hun kan umulig ha lest aviser, hørt på radio eller sett fjernsyn særlig nøye” (BA 24/09-09, side 3) . Det er vanskelig å ikke være enig i BAs forundring, og jeg tror BA ville vært like forundret over Lutros utsagn hvis de hadde vært tilstede der.

Kø biler forurensing

De ville, sammen med alle oss andre, også være forundret over at han snakket så mye om utslippene fra cruisetrafikken var høyere enn den fra bilene. Klima og miljø er viktig, men køene ved Åsane senter blir ikke mindre av at man skrur av motorene til cruiseskipene som ligger i havn i Bergen.

Det er jo tydelig at Høyre tror at det er luftforurensingen som er grunnen til at man bør gjøre noe med kollektivtrafikken. Da glemmer de en svært viktig faktor, nemlig at det er et problem i seg selv at trafikkmengden er så stor som den er. Transportøkonomisk institutt slår i rapporten “Køprising i Bergen og Trondheim – et alternativ på 20 års sikt?” (2007) at de årlige forsinkelseskostnadene i Bergen er på 1,3 milliarder. Ved å unnlate å se trafikkutfordringene går Høyre glipp av et viktig poeng. Nemlig det at innsats for å løse trafikkproblemene vil gi en enorm samfunnsøkonomisk gevinst, langt bedre forhold for kollektivtrafikk og i tillegg gi oss en bedre luft å puste i på vinterstid.

Per-Arne Larsen

Steg én er å velge stemme inn noen som bryr seg. Venstre bryr seg. Steg to er å styrke den lokale innflytelsen på den lokale kollektivtrafikken ved å la stor-Bergen ta seg av kollektivtrafikken i regionen.

Per-Arne Larsen
Leder Åsane Venstre

(Innlegget sto på trykk i Åsane Tidende 5. oktober 2010)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**