Statsbudsjettet: – Trenger sterkere satsing på kunnskap og verdiskaping

Forslaget til statsbudsjett løser ikke framtidas utfordringer. — Regjeringen takler hverdagen, men løser ikke framtidas utfordringer innen kunnskap og verdiskaping. I stedet for å prioritere flere og bedre lærere, bruker regjeringen de store pengene på å utvide skoledagen og til leksehjelp med lærere som ikke finnes, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Skei Grande er fornøyd med at vi med dagens budsjett nærmer oss handlingsregelen raskere enn antatt. I Venstres budsjettarbeid blir en sterkere satsing på kunnskap og verdiskaping prioritert.

Skei Grande er fornøyd med at vi med dagens budsjett nærmer oss handlingsregelen raskere enn antatt. I Venstres budsjettarbeid blir en sterkere satsing på kunnskap og verdiskaping prioritert.

– Det finnes ikke en krone mer til flere lærere i budsjettet. Flere skoletimer og leksehjelp er vel og bra, men det hjelper lite når det ikke finnes nok lærere til undervisningen, sier Trine Skei Grande.

– Samtidig vil jeg rose finansministeren for at dette budsjettforslaget gjør at vi nærmer oss handlingsregelen langt raskere enn det var grunn til å anta for bare ett år siden.

Færre studieplasser
I forslaget til statsbudsjett for 2011oppretter regjeringen færre studieplasser enn i fjor. Tusenvis av kvalifiserte søkere står fremdeles i kø for å ta høyere utdanning. Etter de siste års underfinansiering har ikke utdanningsinstitusjonene nok rom for kvalitet i utdanningen.

 I budsjettbehandlingen kommer Venstre til å fremme en rekke forslag for å sikre mer verdiskaping i Norge.

I budsjettbehandlingen kommer Venstre til å fremme en rekke forslag for å sikre mer verdiskaping i Norge.
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

– Regjeringen har over flere år underfinansiert forskning og høyere utdanning. Vi har hatt en historisk mulighet til å satse på forskning og høyere utdanning, men regjeringen har latt sjansen gå fra seg, sier Skei Grande.

Veksten i Forskningsfondet er etter Venstres mening også for lav til at det sikrer nødvendig finansiering av strategisk og næringsrettet forskning, som skal danne grunnlag for fremtidens verdiskaping og velferd.

Ingen forenkling og nyskaping
Regjeringen viser i statsbudsjettet ingen vilje til å satse på nyskaping og selvstendig næringsdrivende.

– Det finnes ikke ett forslag til forenkling av regelverk eller bekjemping av skjemavelde for selvstedig næringsdrivende og heller ingen bedring av sosiale ordninger for dem som driver for seg selv, sier Skei Grande.

I budsjettbehandlingen kommer Venstre til å fremme en rekke forslag for å sikre mer verdiskaping i Norge.

Svak miljøsatsing, med lyspunkter
Heller ikke i år får Regjeringen på plass gode virkemidler for mer fornybar energi, rensing av Kårstø eller et skikkelig grønt skatteskifte. Venstre mener statsbudsjettet er en ny nedtur for klimaforliket som ble inngått mellom Venstre, KrF, Høyre og regjeringspartiene i 2008.

– Miljøvennlig atferd skal belønnes og miljøfiendtlig atferd bør i større grad avgiftsbelegges, sier Skei Grande. Vi hadde forventet at regjeringen skulle begynne å ta klimaforliket og klimakrisen på alvor uttaler, Trine Skei Grande. Hun tror ikke statsbudsjettet vil redusere Norges CO2-utslipp i 2011.

Samtidig gir Venstre-lederen regjeringen ros for satsingen på jernbane.
– Jernbanebudsjettet blir økt med 13,4 prosent. Det er også viktig at belønningsordningen for kollektivtrafikk i storbyer er økt med 100 millioner kroner, og at regjeringen har funnet penger til både generell klimateknologiutvikling og utvikling av vindenergi til havs.

Men selv om det finnes enkelte lyspunkter i budsjettet, er det en helhetlig klimatankegang Skei Grande savner i statsbudsjettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**