Frafall i videregående skole

300 elever i Sør -Trøndelag mangler lærlingeplass. Venstre vil fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger. – Nå trenger vi ikke flere utredninger og lovnader, nå må det bli billigere for arbeidsgivere, både private og offentlige, å ta inn lærlinger, sa Jon Gunnes til Adresseavisen i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Mange elever ønsker seg mer praksis og mindre teori

Mange elever ønsker seg mer praksis og mindre teori
Foto: Microsoft

Venstre her i flere år hatt som mål å fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger, slik at flere bedrifter ser mulighet for å ta dem inn. – Lærlingeplass er for mange helt nødvendig for å fullføre et videregående løp, og derfor viktig for å motvirke frafallet i skolen. Det bør også for ungdomskoleelever være mulig å få en mer praktisk tilnærming til skolefagene. Vi må også her utvikle et tettere samarbeid med næringslivet for praksisplasser. Og Trondheim kommune bør ta i mot lærlinger i alle yrker kommunen kan tilby dette i, sier Jon Gunnes kommunalråd for Venstre i Trondheim.

– Dette er et viktig spørsmål for Norges fremtid. Skal vi bygge opp en nasjon basert på kunnskapsøkonomi må alle delta. Vi kan ikke ha en befolkning med over 20% uten fagkompetanse eller mangelfull allmenn kunnskap, sa Jon Gunnes til avisa i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**