Programmøtet 2010

Det kalles med dette inn til programmøte i Bergen Venstre. Møtet avholdes i Gimle (Kong Oscarsgate 18) lørdag 23. oktober. Merk møtestedet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Penn og papir

Dato: Lørdag 23. oktober
Kl: 11:00
Sted: Gimle (Kong Oscars gate 18)
-MERK STED-

Andreutkastet ble sendt ut på høring 2. oktober.
Se andreutkastet her

Medlemmene har blitt oppfordret til å komme med endrings-, tilleggs-, eller strykningsforslag til andreutkastet. Frist for forslag som behandles av programkomiteen var 17. oktober.
Programkomiteen har deretter innstilt på forslag, og listen over innstilte og avviste forslag foreligger nå.
Se innstilling her

Merk: Du må ha betalt, og betalingen må ha blitt registrert, for å ha stemmerett på begge disse møtene. I tvil om du har betalt? Send e-post til [email protected]!

Dagsorden:
1. 1. Valg av møteledere
1. 2. Valg av referenter
1. 3. Valg av tellekorps
2. 1. Godkjenning av innkalling
2. 2. Godkjenning av forretningsorden – Se innstilling fra styret
3. 1. Programkomiteens leder innleder om programutkastet
3. 2. Forslag og votering

Gimle Bergen
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**