Alt ved det gamle

Venstre er glad kommunestyret kom fram til at antallet representanter på 25 i kommunestyret opprettholdes. Dette er med på å sikre et politisk mangfold i kommunen og lokaldemokratiet blir ivaretatt, skriver Svelvik Venstres leder Sonja Eidesmo i et innlegg i Svelviksposten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Og siden det ikke har noen nevneverdig økonomisk gevinst så ser ikke Svelvik Venstre at det hadde hatt noen hensikt med redusering. Og om man ønsker forandring ville vel ikke det vært veien å gå, nemlig å svekke muligheten for andre partier å komme på banen i kommunen. Så selv om alt blir ved det gamle, så gir det jo i dette tilfellet faktisk større muligheter for forandring.

Likeledes er Venstre også glad for at kommunen oppretter en virksomhetsleder for barnehagene.

– Barnehagen skal være et sted for lek, kreativitet og hvile sier Sonja Eidesmo videre.

Men barnehager er også et pedagogisk tilbud. Avdelingsleder må derfor være kvalifisert til å lede barnehager. Så den merkostanden må man jo bare ta, da dette kvalitetssikrer både skolen og barnehagene.

Sonja Eidesmo

Foto: Kåre Pettersen

Sonja Eidesmo
Svelvik Venstre

Link til Svelvikspostens artikkel finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**