Bolig er ikke formuesgjenstand

Hele befolkningen er i gang med å måle boliger. Hensikten er i følge AP/SP/SV—regjeringen fastsettelse av nye likningsverdier for å øke rettferdigheten i beskatningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


– Å bli beskattet for å eie egen bolig er galt. En bolig er et hjem og ikke en formuesplassering, sier nestleder i Venstre, Helge Solum Larsen.

Helge Solum Larsen

Foto: Tore Nilsen

– Formueskatten stimulerer ikke til at det skal lønne seg å spare, og den har også negative konsekvenser for investeringer i næringslivet, sier Solum Larsen.

Venstre vil derfor fjerne formueskatten.

Mer byråkrati
Regjeringens nye system for å fastsette likningsverdi på boligene vil ikke bety mer rettferdighet. Kvalitet på boligen, standard, tomtestørrelse og andre særskilte faktorer spiller ikke inn i den nye beregningen.

– Å basere seg på beliggenhet og areal som nye kriterier vil skape ny urettferdighet, som den enkelte så må kontakte skattemyndighetene for å få rettet opp. Det er beklagelig at regjeringspartiene fører politikk som skaper mer byråkrati, sier Solum Larsen.

– At regjeringen må bruke vaktmester Narvestad fra NRK-serien Borettslaget som konsulent for å forklare hvordan den nye rettferdigheten skal måles opp, sier det meste, mener Solum-Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**