Hvorfor ikke tenke langsiktig?

I torsdagens BA etterlyser byråd Lisbeth Iversen muligheten til å innføre odde- og partallskjøring over lengre tidsrom. Dette er en kortsiktig idé, selv om tanken bak sikkert er god.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Kø biler forurensing

Det er viktig med langsiktige tiltak som folk kan leve med. Bergenserne vil ikke endre handlingsmønsteret sitt når de vet at tiltakene straks vil opphøre uansett. Nå er det på tide å kreve varige tiltak.

Byrådspartiene og posisjonen på fylkestinget må innse at det ikke bare er luftforurensingen som er problemet, men at det også er et problem at bussene, taxiene, bilene og varetransporten tilbringer timevis i kø hver dag.

Dette er det dessverre ikke alle som har innsett. Høyres Einar Lutro påstod i et informasjonsmøte med Venstre og Skyss i september at det ikke var kø i Bergen, og i fjor uttalte fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg fra KrF at ingen hadde ringt henne og fortalt at det var bussproblemer i Bergen. Det er på tide at de som har ansvaret våkner opp.

Trafikk, vei, kø

Transportøkonomisk institutt konkluderte i rapporten “Køprising i Bergen og Trondheim – et alternativ på 20 års sikt?” (2007) med at de årlige forsinkelseskostnadene i Bergen var på 1,3 milliarder. Det er med andre ord et skalkeskjul å alltid unnskylde seg med at det er utslippene fra cruisetrafikken man må gjøre noe med.

Styrende politikere bør i det minste kunne tenke noen år frem i tid, og ideelt sett bør man vel også ofre fremtidige generasjoner en liten tanke. For det er ikke særlig ambisiøst å sette seg mål om å få Bybane til Åsane innen 2040, eller 2030 for den saks skyld. Bergen må ha Bybane til Flesland ferdigstilt innen 2014, til Åsane innen 2018, og man må allerede nå begynne planleggingen av Bybane til Fyllingsdalen og Loddefjord.

Andre langsiktige tiltak er tilstrekkelig med parkeringsplasser ved kollektivknutepunkt, differensiert betaling i bompengeringen, flere kollektivfelt, sambruksfelt der kollektivfelt ikke er mulig, langt bedre og gjennomgående sykkelveinett, flere ekspressbusser fra bydelene og prioritet til bussene i lyskryss. Dette er tiltak som vil virke på sikt og legge til rette for at byens borgere endrer reisevanene sine.

Per-Arne Larsen

På fredag var "lokket" av svevestøv tilbake over Danmarksplass. Hvorfor ikke begynne å tenke langsiktig?

Mads Munthe-Kaas

Per-Arne Larsen, leder Åsane Venstre
Mads Myr Munthe-Kaas, nestleder Bergen Venstre

(Innlegget sto på trykk i BA 19. oktober 2010)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**