Fosenvegene – en bomstasjon ved Krinsvatn?

Anne Jorid Gullbrekken (V) ber ordfører Per Kristian Skjærvik (Ap) om å ta opp plasseringen av bomstasjonen ved Krinsvatn med Fosenvegene AS, skriver Fosna-Folket i dag. Ordføreren sitter i Styret for Fosenvegene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Etter det Venstre er kjent med vil plasseringen av framtidig bomstasjon bli på østsida av brua ved Krinsvatn.
Vi mener dette er uheldig for rissværingene som skal benytte seg av utfartsområdene sine som ligger nord for Krinsvatn, men fremdeles i Rissa kommune, skriver Gullbrekken i sin interpellasjon.
Ved Nordsetra helt nord i kommunen vår er det også fast bosetting. Disse må da betale bompenger innen egen kommune, og ordføreren har tidligere uttrykt at det er et prinsipp at innbyggerne i Rissa ikke skal betale bompenger så lenge de ferdes i egen kommune.
I utredningen om bompenger for Fosenvegene står det at «utfordringen i en bompengepakke er å finne en innkrevingsordning som fanger opp mest mulig trafikk og samtidig er mest mulig rettferdig for trafikantene».
For at innkrevingen her skal oppleves rettferdig må det bli bompengeinnkreving for trafikantene som ferdes mellom Ørland / Bjugn og Åfjord på samme måte som for trafikantene fra Rissa som skal til Ørland / Bjugn / Åfjord. For å oppnå dette må det settes opp to bomstasjoner, en på grensa mellom Rissa og Bjugn og en annen på grensa mellom Rissa og Åfjord. Det blir selvfølgelig bare en innkreving for de bilistene som passerer begge stasjonene på kort tid.
Lignede saker med bompengeinnkreving fra andre kommuner har vist at trafikantene kan akseptere bompenger når man får bedre veier og framkommelighet, men det er veldig viktig at ordningene oppleves rettferdig, avslutter Anne Jorid Gullbrekken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**