Villaksen må ivaretas

Våre villaksstammer står overfor en rekke trusler som spredning av lakselus fra oppdrettsanlegg og rømming av oppdrettsfisk. Venstre mener utfordringen er å få de ville laksebestandene og lakseoppdrett til å leve side om side, og tok opp dette i en interpellasjon på Stortinget i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Se også video fra TV2Nyhetene: Lykkes ikke med å redde villaksen

Interpellasjonen var rettet til Miljø- og utvilklingsminister Erik Solheim. Tilbakegangen i laksebestander i Norge og resten av Nord-Atlanteren er svært alarmerende. Verdens bestander av vill atlantisk laks er redusert med mer enn 82 % de siste 30 årene. Villaksen er utryddet i 11 land, og det er i dag kun Norge, Island, Irland og Skottland som regnes for å ha levedyktige bestander av atlantisk laks.

 Venstre tok opp villaksens kår på Stortinget i dag.

Venstre tok opp villaksens kår på Stortinget i dag.
Foto: A.Hovstø

Siden 1960 og fram til i dag har vi registrert en omfattende nedgang av atlantisk laks. Om lag 1/3 av totalbestanden av villaksen har sine gyteområder i Norge. Vi har derfor et særskilt forvaltningsansvar for arten.

– Naturlige svingninger i takt med næringstilgang og vanntemperatur har vi alltid sett, men trenden er sterkt nedadgående og svært illevarslende, sier Trine Skei Grande, parlamentarisk leder i Venstre.

Det årlige innsiget av villaks til Norge er i dag omtrent 500.000 laks, mot over en million laks for 25 år siden.

Norge, som er verdens største enkeltforvalter av Atlantisk laks, har allerede utryddet laksen i 60 vassdrag, og er i ferd med å utrydde den i ytterligere 200. Om lag 45 norske laksebestander er utryddet, og en tredjedel av de 401 gjenværende bestandene er truet eller sårbare. Det totale antallet laksevassdrag, iberegnet de hvor bestandene er tapt, ligger på rundt 450.

– Villaksen står ovenfor flere ulike utfordringer. I ferskvann er det gyro, forsuring, vannkraftutbygging som er hovedproblemet, og i havet er det rømming, lakselus, gyro og overfiske som er problemet. Alle disse problemene må tas tak parallellt, sier Grande.

– Villaksen representerer betydelige verdier for samfunnet. Lakseturistnæringen bidrar til en årlig lokal omsetning på minst 1 milliard kr. Vi må ikke rive vekk grunnlaget for denne næringen i fremtiden, sier Grande.

– Venstre vil styrke villaksen i sitt alternative statsbudsjett for 2011. Kalking, styrking av genbanken og mer midler til god forskning og kartlegging er blant tiltakene Venstre vil se på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**