Må stille opp for veteranene

Stortinget debatterte i dag hvordan vi kan bygge opp kompetanse og kapasitet i det sivile helsevesenet for best mulig ivaretakelse av veteraner. – Norge må stille opp for veteranene, slik de har stilt opp for oss, understreker Venstres leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Se også NTB/Stavanger Aftenblad: Alle lover veteranene hjelp

Det var etter initiativ fra Skei Grande at Stortinget i dag debatterte behovet for å styrke oppfølgingen av veteranene fra det sivile helsevesenets side.

Sivil oppfølging
– Mange soldater kommer hjem fra utenlandsoppdrag med fysiske og psykiske ettervirkninger. Da er det samfunnets plikt å stille opp, slår Skei Grande fast.

– De fleste veteranene befinner seg det sivile samfunnet og ikke i Forsvaret. Mye tyder også på at veteranenes eventuelle psykiske ettervirkninger svært ofte avdekkes etter Forsvarets oppfølgingsperiode. Det sivile helsevesenet har ansvaret for å ivareta veteranene fra og med ettårsdagen for deres hjemkomst, og da er det viktig at vi sikrer at helsevesenet faktisk kan ta dette ansvaret, påpeker Skei Grande.

Behov for mer kompetanse
Tidligere har det vært gjort undersøkelser av hva slags kompetanse og erfaring det sivile helsevesenet innehar med hensyn til psykologisk og psykiatrisk oppfølging av veteraner. Resultatene har ikke vært beroligende.

– Det er derfor avgjørende at vi klarer å bygge opp kompetanse og kapasitet i det sivile helsevesenet. Selv om det allerede er blitt gjort en del, vil jeg understreke at det haster å få på plass et system som kan følge opp den enkelte fra den dagen vedkommende returnerer fra utenlandstjeneste og så lenge det måtte være behov for det, sier Skei Grande.

Etterlyser helhetlig satsing

Skei Grande utfordret også statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen til å være med på å skape et mer helhetlig oppfølgingstilbud til veteranene.

– Målet må være å skape en mer sømløs oppfølging, både av veteranene og deres pårørende. Jeg har fått flere henvendelser fra pårørende som ikke har noe sted å henvende seg. Det må vi få på plass et system for. I tillegg tror jeg det er viktig med større bruk av oppfølgende team som kan være "hands-on" i forhold til den enkelte veteran, sier Skei Grande.

Les referat fra debatten her (sak 2).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**