Stedsvalg for flere bygg

Det blir omsorgsboliger på Vistestølen og Vardheim, og en halv kilometer fra Sentrum: skole og kulturhus, ved Randaberg Arena. Venstre er misfornøyd med stedsvalgene både for kulturhus og skole fordi vedtakene betyr at et gårdsbruk på 45 dekar må legges ned.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Kommunestyret 23.10.10 gjorde vedtak om det såkalte Mulighetsstudiet for utbyging i Sentrum der Venstre sier ja til følgende: Omsorgsboliger ved Vistestølen og Vardheim. Et større område rundt Bersageltun blir på sikt bygget om. Veien foran kirken stenges og erstattes med ny tverrvei bak kirkegården. Og det blir både ny skole og kulturhus. Stedsvalget for disse to siste byggene på god avstand fra Sentrum og nedleggelse av 45 dekar matjord er trist og i strid med jordvernet.
Venstre ønsket ny 1-10 skole i Harestad krets bygget på eksisterende skoleområde – et område som nå blir lagt ut for salg med ønske om nye arbeidsplasser, økt næringsaktivitet og økt trafikk. Venstre ønsket at kommunen gikk inn i samtale med styret for Forsamlingshuset for å utnytte denne tomta for flere parter: utvidelse av Forsamlingshuset, kirkestue, kulturhus og parkering under jorda. Dette er en spennende tanke med hensyn til sentrumsnærhet for flere aktører innen kulturlivet. Vi lar være å bygge nytt på torget.
Venstre ville ikke være med på nedleggelse av Sentrum og Grødem barnehage fordi disse ligger nær boområdene (brukerne), fordi tomt for ny barnehage ikke på noen måte er avklart. Kommunens vedtak innebærer at barna får betydelig lenger transport til en betydelig større barnehage. Og når kommunen bygger nytt og større, er statstilskuddet sannsynligvis på vei, og inntektene fra tomtesalget vil komme.

Opprustning av Goaveien fra rundkjøring ved Viste Hageby via Goakrysset til Kvernevikveien fikk flertall og er i samsvar med Venstre forslag.
Kommunen har nå sagt opp avtalen med SUS og Ryfylke DPS (psykiatrisk avdeling ved Vardheim) med frist til å komme seg ut for de 20 pasientene til 2014. Kommunen har også sikret seg 4 millioner i leie for et bygg som kommunen har fått gratis, investert og nedbetalt av Helse Vest. Kommunen eier bygget og vil starte byggearbeider for ombygging og utvidelse – uten at SUS får godkjenne arbeidet og den støy som det måtte innebærer. Venstre beklaget sterkt måten SUS blir behandlet på.
Torvmyrveien og krysset ved E39 blir etter lokale forhold gedigent med kutt på matjord som rammer seks gårdsbruk, berører 10 boliger og hastverksarbeidet blir midlertidig inntil Rogfast kommer med sin doble veibredde for E39 som vil innebære ny ombygging. Venstre beklaget dette også.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**