Program for lokalpolitisk nettverk 30. -31. oktober

Til helga arrangerast andre samling av lokalpolitisk nettverk på Kokstad. Samlinga vert arrangert i samarbeid med Sogn og Fjordane Venstre. Lokalpolitisk nettverk er ein heilt sentral møteplass i forkant av lokalvalet i 2011, og målsetjinga er at alle lokallag er med og deltek. Les det ferdige programmet her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Stad: Scandic Hotel Bergen Airport, Kokstad

Innleiarar frå VHO: Kjartan Almenning, Jan-Christian Kolstø, Trine Skei Grande

LAURDAG
10:00 Lokale samlingar — Hordaland
– Korleis er fylkestinget relevant for ein distriktsordførar?
Innlegg ved Mona H. Hellesnes, Ulvik
– Kommune- og fylkestingsval, kva skal til for å auke oppslutninga om Venstre i dei ulike områda i Hordaland?
Innlegg ved valgekspert Terje Sørensen, TV2
Diskusjon
12:00 Lunsj
13:00 Velkommen til Lokalpolitisk nettverk, andre samling
13:15 Det perfekte lokallaget: Oppsummering frå førre LPN
Heimelekser: Virksomhetsplan, medieplan, bedriftskampanje
14:00 Venstres miljøpolitikk: Prinsipp og initiativ
Lokale miljøutfordringar i regionen (ekstern innleiar)
15:00 Gruppearbeid: Miljøpolitikk, samspel lokalt og sentralt
16:00 Kaffepause
16:30 Oppsummering av gruppearbeid på miljø
17:00 Venstres politikk på velferd, integrering og lokaldemokrati: Prinsipp og initiativ
Lokale velferdsutfordringar i regionen (ekstern innleiar)
18:30 Q&A — ein uformell quiz om Venstres politikk
19:00 Møteslutt dag 1
20:00 Middag

SØNDAG
09:00 Gruppearbeid: Velferdspolitikk, samspel lokalt og sentralt
10:00 Oppsummering av gruppearbeid på velferd
10:30 Presse- og mediearbeid
Bruk av lokale nettsider
13:00 Nominasjonsprosessar, listestilling og programarbeid. Open runde.
Avslutning
14:00 Lunsj

Påmelding er nå stengt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**