Savner klarere føringer i klimaarbeidet

Da Vestfold fylkesting denne uke behandlet strategi for reduksjon i klimautslipp og klimatilpasninger påpekte Venstres representanter bl.a. den manglende satsingen fra regjeringen på incentivordninger og støtteordninger for energieffektivisering. Det er vanskelig å definere sin egen rolle som fylkeskommune i klimarbeidet, når ingen vet hva staten vil gjøre, kunne en bl.a. lese i saksdokumentene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Olje forurensing

Foto: Lavinia daniela Trifan pop | Dreamstime.com

For Venstres del var det ikke vanskelig å være enig i en slik betraktning. Flere steder i saksframlegget etterlyses en klarere politikk fra staten på klimaarbeidet i Norge.

Det snakkes mye om hva de sentrale myndighetene ønsker, men fra ord til handling er tydeligvis veien lang. Se bare på det nylig vedtatte statsbudsjett hvor Venstre hadde forventet en klarere oppfylling av det brede Klimaforlikets forpliktelser fra 2008. I stedet for kutt i klimagassutslippene fram mot 2020 vil utslippene i landet vårt, tvert i mot øke med nærmere 13 % til 58 millioner tonn.

Fylkeskommunens plan gjør et hederlig forsøk med å sette fokus på fylkeskommunens rolle og temaer i klimaarbeidet og de fire 4 hovedområder hvor fylkeskommunen kan spille en aktiv rolle og hvor to av disse; arealpolitikk og kollektivpolitikk er svært viktige med tanke på at transport er den største enkeltfaktor innenfor utslipp.

 Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

Klimaforliket skal innebære at 2/3 av reduksjonene skal tas innenlands allerede innen 10 år og av dette antydes det at hele 20 % kan reduseres innenfor kommunesektoren. Da må det vises til langt mer forpliktende handlinger fra stat — og ikke bare store ambisjoner i ords form, sa Kåre Pettersen da saken ble behandlet.

Dette er ingen unnskyldning for ikke å gjøre noe regionalt, men når det mangler klare retningslinjer i de statlige planer og midler, kan dette fort medføre at fylkeskommunen ikke ser seg i like stor grad forpliktet til å gjennomføre utslippsreduksjoner.

Aina Dahl kom i sitt innlegg også inn på at det var mange ord; -Det er fortsatt for mye snakk om utredninger og oppfordringer. Det haster med å handle aktivt i klimaspørsmål, sa bl.a. Aina Dahl.
av den grunn foreslår Venstre at planen skal legges fram til rullering hvert år og oppfølging av klimapolitikken bør være et av våre viktigste politiske styringsmål, sa hun videre.

 Aina Dahl

Aina Dahl

Det er min oppfatning at fylkeskommunen i sine ulike roller er lite prinsipiell og ikke er tilstrekkelig bevisst en helhetlig og forpliktende klimapolitikk, sa Dahl og viste til to eksempler knyttet til at fylkeskommunen er den største eieren i Sandefjord Lufthavn Torp og fylkestingets flertallsbeslutning om å legge til rette for økt bilbasert handel ved å særfordele etablering av IKEA ved E18.

Hele innlegget til Aina Dahl kan du lese her.

-Strategidokumentet peker på det paradokset at dersom fylkeskommuner og kommuner reduserer klimautslippene, så får Staten gevinsten i form av færre kvotekjøp i utlandet. Hvor er solidariteten i klimaarbeidet?

Det er derfor viktig at staten følger opp det regionale og lokale klimaarbeidet med tilstrekkelig økonomi og virkemidler til å gjennomføre oppgavene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**