La oss utvikle Østre Bolæren slik vi ønsker

Tirsdag behandlet fylkestinget sak om oppfølging av strategi og rammevilkår for Østre Bolæren. Det ble igjen en debatt om veivalg i utviklingen og hvor raskt man skulle gå fram i forhold til fylkestingets vedtak fra juni i år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Aina og Kåre på Østre Bolæren

Aina og Kåre på Østre Bolæren
Foto: Erna Ekenes Olsen

I forkant var saken til behandling i fylkesutvalget sammen med sak om båttransport til øya i perioden etter 2011, hvor for øvrig Kåre Pettersen (V) fikk flertall (8-5) for et forslag han fremmet på vegne av Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet om å prolongere nåværende båtavtale med ett nytt år.

Argumentet for dette var at vi nå går inn i en mellomperiode med hensyn til aktiviteter nettopp på grunn av pågående reguleringsplan, og vi vet at Flybåten har vært en suksess i sommer, med nærmere 7.000 reisende i tillegg til leirskolebesøk. Dette er en vekst på næremere 80 %! Dette til tross for at både SP og APs gruppeledere kom med advarende pekefingre da vi gikk inn for en halvering av fylkeskommunens tilskudd til båtrute fra 1.600.000 til 800.000.

I fylkestingets møte 26. oktober var det Aina Dahl som førte Venstres ord i saken om strategi og rammevilkår for Østre Bolæren.

– Etter Venstres mening er Østre Bolæren et krevende engasjement for fylkeskommunen og vi ser fram til å få ferdig reguleringsplanen slik at vi kan få en etterlengtet avklaring, sa hun innledningsvis, og fortsatte:

Jeg vil likevel komme med et lite hjertesukk.
Venstre har lenge vært klar til å gjøre et langsiktig vedtak om Østre Bolærens framtid.

 Fra kaia på Østre Bolæren

Fra kaia på Østre Bolæren
Foto: Karin S. Frøyd

Vi registrerer at det nå legges opp til drift i fylkeskommunens regi ut sesongen 2012 og at det også er snakk om en noe mer permanent driftsorganisasjon.

Venstre er lite tilfreds med denne utviklingen. Vi opplever snikinnføring av et mer omfattende driftsopplegg enn nødvendig — og et opplegg utover det som var utgangspunktet da fylkeskommunen tok ansvar etter konkursen til Torp Cafe og Catering.

Venstre håper på en raskest mulig avklaring — og innenfor et begrenset driftsopplegg som ikke medfører nye millioner i utgifter for fylkeskommunen.
Hotell og restaurant eller annen reiselivsvirksomhet er ingen fylkeskommunal oppgave

Venstres kurs for Østre Bolæren er klar. Vi ønsker at private aktører og eller ideelle organisasjoner i størst mulig grad skal overta bygningsmasse og virksomhet, til glede for folk som ønsker å bruke skjærgården til rekreasjon eller aktiviteter som kursvirksomhet, leirskole med mer.

Noen av oss var i går på et informasjonsmøte der flere interessenter luftet sine spennende framtidsvisjoner rundt Østre Bolæren og de omkringliggende øyene. Jeg likte tankegangen om en helhetlig løsning der ideelle organisasjoner og kommersielle aktører kan trekke veksler på hverandre. Det viser at Østre Bolæren har et spennende potensial.

Foreløpig foreligger den henvendelse fra Kongshavn Kystpensjonat og Skjærgårdskvinnene, men det er sikkert også andre som kan være interessert.
Venstre er enig i rådmannens forslag om at utleie av befalsforlegningen og bygningsmassen i Kongshavn må utsettes inntil reguleringsplanen er klar.

Aina Dahl

Aina Dahl
Foto: Karin S. Frøyd

Venstre er rimelig fornøyd med det varslede resultatet for Østre Bolæren i 2010. Resultatet bekrefter også at det var riktig av fylkestingets flertall å gi sameiet nøkterne rammer for 2010.
Og det er jo med en viss tilfredsstillelse vi observerer at vi tross dystre spådommer fra flere representanter i fylkestinget har vi fått en velfungerende og langt rimeligere båtavtale.
Venstre fremmet derfor å prolongere avtalen med Flybåten i sesongen 2011, slik nåværende avtale åpnet for. Her ble det et flertall på 8 av 13 da saken ble avgjort i Fylkesutvalgets møte denne uke.

Fylkesordfører, det er knyttet stort engasjement til Østre Bolæren både i og utenfor denne salen. Derfor er det viktig at fylkestinget går korrekt fram og gir alle den samme muligheten til å melde sin interesse for bygninger og anlegg på Østre Bolæren.

Vi må unngå at uformelle nettverk og kontakter gir noen mulige fordeler som andre kan reagere på, avsluttet Aina Dahl innlegget sitt.

Saken er også omtalt i Tønsbergs Blad på denne linken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**