Prøvenominasjonane til fylkestingslista er over!

Fristen er ute, og prøvenominasjonane rundt i Venstrelag over heile Hordaland er ferdig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Hordaland Fylkeskommune

Foto: HFK

Her finn du eit oversyn over prøvenominasjonane til dei lokallaga og dei sideorganisasjonane som har levert inn lister.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**