Kunstgressbane i Hobøl – ja takk!

Idretten har forent seg rundt prosjektet om å omgjøre grusbanen på Tomter til kunstgress. Hobøl Venstre stiller seg positive til prosjektet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Fotballgruppa har gjort en solid og troverdig utredning av prosjektet. Finansieringen av selve prosjektet er et spleiselag der kommunens andel ligger på mellom 2 og 3 millioner kroner. Det mener vi i Hobøl Venstre at Hobøl kommune bør kunne klare!

Vi forventer nå at ordfører Håvard Jensen setter saken på kartet i kommunestyret. Dette er jo en budsjettsak, og må selvsagt ses i sammenheng med resten av budsjettarbeidet 2011. Men vi skal i hvert fall gjøre vårt for å bida til å få kunstgressbane i Hobøl.

Saken er viktig ikke bare for fotballgruppa, men for idrettslaget som helhet og folkehelsa i bygda! En kunstgressbane vil være en naturlig samlingsplass året rundt også for uorganisert fysisk aktivitet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**