Valg 2011

Høsten 2011 er det igjen lokalvalg, og Eidsberg Venstre har startet arbeidet med utarbeidelse av program og listestilling. Vi ønsker innspill til dette fra både enkeltpersoner og lag og foreninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Sommer i Holmsbu, roser

Spesielt ønsker vi velkommen personer som kan tenke seg å stå på Venstres liste ved kommunevalget.

Vi vil gjerne ha innspill på saker som er viktige for Eidsberg sine innbyggere. Om du har en god ide, forslag eller en god sak tvil ikke med å sende den til oss. Vi ønsker å ha en best mulig kommune for alle.

Er gaten du bor i falleferdig og trenger opprustning? Finnes det et ubrukt område du vet om som hadde vært egnet som grøntareale? Driver din lokale barnehage/skole/fritidsklubb med noe spennende de trenger tilskudd til? Trengs det kreative grep for å gjøre Mysen til et attraktivt sted å drive næringsvirksomhet? Sitter du på løsningen for å gjøre Eidsberg eldrepleie til landets beste? Er det mangel på tilbud til barn og unge der du bor? Eidsberg Venstre vil gjerne hjelpe sine medlemmer å ta tak i slike og andre saker, men da må vi vite om dem. I utgangspunktet er ingen ideer for små eller store,

Nå har du muligheten til å fremme dine forslag. Enten du bor i Eidsberg ,Slitu ,Hærland , Trømborg eller Mysen .

Valg 2011

Foto: valg.no

Vi ønsker innspill!
Send dine innspill, idéer, tanker og forslag til: MAIL

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**