Informasjon og krav om samtykke til lobbyregistrering

Venstres stortingsgruppe er åpen om alle sine møter. Venstre har flere ganger fremmet forslag om å innføre et lobbyregister på Stortinget og i regjeringen — senest høsten 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vårt siste forslag kan du/dere lese på Stortingets nettsider.

I dokumentet ble det foreslått at registeret bør inneholde informasjon om hvem som er i kontakt med hvem, hvilken sak det gjelder og hvem lobbyisten representerer. Forslaget ble stemt ned av Stortingsflertallet 11. mars 2010. Noe av motargumentasjonen er at det vil være tungvint å opprette et slikt register og at møter vil flyttes ut av huset dersom stortingsgruppene tvinges til å være åpne om hvem de møter. Vi i Venstre har ingen tro på disse argumentene. Vi mener åpenhet rundt lobbyisme er viktig og at et ønske om konfidensialitet ikke overstiger hensynet til åpenhet om politisk påvirkning.

Vi i Venstres stortingsgruppe har derfor bestemt oss for å lage et eget register over hvem vi møter. Registeret vil være offentlig. Dersom du/dere ønsker et møte, må du/dere samtykke til at dere registreres i vårt lobbyregister. Du/dere har selvsagt rett til å kreve retting, dersom det i ettertid viser seg at vi har registrert gale opplysninger.

Hjemmelen for å opprette et slikt register er personopplysningsloven § 8 f. Venstres stortingsgruppe har meldt ifra til Datatilsynet om at vi ønsker å opprette et slikt register, jf personopplysningsloven § 31.

Trine Skei Grande
leder i Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**