Nominasjonsmøtet 2010

Det kalles med dette inn til nominasjonsmøte i Bergen Venstre. Møtet avholdes i rådhuskantinen lørdag 6. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Programmøtet Bergen

Dato: Lørdag 6. november
Kl: 11.00
Sted: Rådhuskantinen

Innstillingen ble offentliggjort 14. oktober.
Se innstillingen her

Merk: Du må ha betalt, og betalingen må ha blitt registrert, for å ha stemmerett på begge disse møtene. I tvil om du har betalt? Send e-post til [email protected]!

Dagsorden:
1. 1. Valg av møteledere
1. 2. Valg av referenter
1. 3. Valg av tellekorps
2. 1. Godkjenning av innkalling
2. 2. Godkjenning av forretningsorden – Se innstilling fra styret
3. 1. Nominasjonskomiteen legger fram innstillingen
3. 2. Forslag og votering

Les om nominasjonsprosessen her

Rådhuset Bergen
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**