Gruppe 10 bør forbli en godt integrert del av Brattås skole

Venstres Arne Magnus Berge var den eneste som tok ordet i saken om lokalisering av forsterket avdeling for barneskolebarn med funksjonshemninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Barn står foran en lysende grønn fremtid

Foto: freedigitalphotos.net

3. november behandlet kommunestyret på Nøtterøy, blant annet hvor den forsterkede avdelingen, tilrettelagt for elever med spesielle behov, skulle lokaliseres. I dag er denne avdelingen en godt integrert del av Brattås skole. Det er allerede bestemt at det skal reises en ny Brattås skole. I forbindelse med at det skal reises et nytt skolebygg til erstatning for det som er det i dag , var det stilt spørsmål ved om det om dette kunne reduseres ved å flytte denne avdelingen til en annen skole. Eller eventuelt å la disse elevene forbli i det gamle skolebygget.

I forbindelse med kommunestyrets behandling av fremtidens plassering av den tilrettelagte avdelingen Gruppe 10 ved Brattås skole, tok Venstres Arne Magnus Berge, som den eneste, ordet til saken og sa følgende: "Vi vil legge vekt på en viktig sak her. Det gjeller Gruppe 10, og dette spørsmålet om nybygg kontra å bruke det som er. Her forventer Venstre et godt håndverk når det gjeller planleggingen. Gruppe 10 er i dag en godt integrert del av skolen. For mange av disse elevene, så kan det å få på seg jakke og lue, og eventuelt krysse et uteområde, være en stor utfordring og ta tid. Og det kan være en utfordring. Så man må prøve å ha den vinklingen på det når man tenker på dette her med integrasjonen."

Arne Magnus Berge

Foto: Privat

Han poengterte slik hvor viktig det er at denne avdelingen fremdeles blir en del av skolen, for å kunne opprettholde den kvaliteten som er bygget opp siden 1993 som er der i dag.

Kommunestyret gikk inn for å beholde Gruppe 10 ved Brattås skole, men først senere ta stilling til om den skal få flytte med resten av elevene over i det nye skolebygget. Venstre vil jobbe videre for at det blir en realitet. Faglig sett er det sterkt ønskelig at både elevene og personalet på Gruppe 10 er best mulig integrert i skolens øvrige miljø. Plassering i et eget bygg vil lett kunne føre til at man får "to skoler istedenfor en".

Elev, elever, skole, utdanning, klasse

Foto: Microsoft

I utredning til saken kommer det blant annet fram at noe av det som gjør integreringen så vellykket er at gruppe 10—elevene har tilhørighet til de ordinære klassene, og integreres så mye som mulig. De har også SFO-tilbud. Dette krever stor grad av samarbeid.
Godt samarbeid kan bli vanskeligere å få til dersom Gruppe 10 holder til i et eget bygg, enn om gruppa er fysisk integrert i skolen. I tillegg kommer at det vil være praktiske hindringer som følge av vær- og klimamessige forhold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**