Liv laga i Balsfjord

Det må legges til rette for nytilflytting. Kanskje er det nettopp litt ekstra areal rundt boligen som kan gjøre en forskjell for unge familier med barn som ønsker å flytte fra byene, sier Øystein Bruvold i et leserbrev.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Liv laga i Balsfjord

av Øystein Bruvold, Venstremedlem Balsfjord

Balsfjord er et fint område å bo og leve i, og bygdene her har et stort potensial for arbeidsplasser, ikke minst fordi vi er nabo til en av landets største byer.

Det må legges til rette for nytilflytting og at de unge i bygda kan bo her. Det krever at kommunen klargjør for boligfelt ved de tettstedene vi har, særlig der det kommer nye næringsetableringer.

Landbruk vil fortsatt være viktig for Balsfjord, og i nord vil landbruk bli enda viktigere i framtida. Vi har reine produkter, og vi vil kunne levere både nasjonalt og internasjonalt. Det er viktig at brukene nå får nødvendig støtte til å klare seg etter et av de verste uårene i denne delen av landet. Samtidig må det lempes på boplikten på gårder med små areal som ikke egner seg for landbruksnæring. Da unngår vi at hus blir stående ubebodd. Kanskje er det nettopp litt ekstra areal rundt boligen som kan gjøre en forskjell for unge familier med barn som ønsker å flytte fra byene?

Skole er velferd

Et lavt befolkningstall kombinert med store avstander innen kommunen tilsier at vi har en utfordring i skolesektoren. Det største velferdstilbudet vi bør satse på er å hindre at ungene må gjennomgå lange reiser for å komme til grunnskolen eller barnehagen. Vi må kunne leve med og betale for relativt små klasser på tettstedene i kommunen. Dette er langt viktigere velferdstiltak å prioritere enn for eksempel et sentralt kulturhus, som vi får se oss råd til etter hvert. Skolene er i seg sjøl kultursenter, der også kulturskolene og frivillige organisasjoner kan virke.

Den videregående skolen i Nordkjosbotn er svært viktig både for oss og nabokommunene. Den er et aktivum som må brukes enda mer i forhold til næringslivet i bygda. Viktigst for å bevare denne skolen er at vi klarer å opprettholde søkertallet. Slik det ser ut i dag, vil det bety at vi må gjøre Balsfjord til den mest attraktive bygda å bo i for våre egne barn og for andre som søker bopel. Det bør vi klare. Det er liv laga her!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**