Pelsdyrnæringen bør varsles

Åtte år uten forbedringer etter Stortingsmeldingen om dyrhold og velferd tilsier at Landbruksministeren nå bør varsle nedlegging av pelsdyrnæringen fra 2013, mener fylkesleder Roar Sollied i et leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


På tide å legge ned pelsdyrnæringa

av Roar Sollied, fylkesleder i Venstre

Norge har lang tradisjon for pelsdyrdrift og -jakt. Ikke minst er det en arktisk tradisjon, og den hadde engang sin begrunnelse. I dag er vi ikke i den situasjon at vi trenger dyrepels for å holde varmen, og vi bør lett velge bort pels som pynt når vi ser hvilke lidelser mange dyr blir utsatt for. Sverige, Danmark, Sveits og Østerrike har allerede lagt ned sin pelsdyrnæring. Venstre mener at Norge nå bør følge etter.

Under behandlingen av St.meld. nr. 12 for 2002—2003, Om dyrehold og dyrevelferd fastslo Stortinget at hvis pelsdyrnæringa ikke kan dokumentere vesentlige forbedringer innen 2013, bør det vurderes å avvikle næringen. Ingen partier reserverte seg mot denne formuleringa. NRK viste i månedskiftet videoer fra organisasjonene Nettverk for dyrs frihet og Dyrebeskyttelsen som viser at vi ikke har oppnådd noen forbedring etter at åtte av de ti årene er passert.

Nok er nok

Det er sikkert flere farmer i landet som driver såkalt "forsvarlig" pelsdyrnæring, men det er illevarslende at Mattilsynet i en rapport fra 2009 hadde merknader på 94 % av farmene som drev med rev, og 71 % av farmene som drev med mink, etter varslet tilsyn. Vi behøver ikke fortsette å vurdere hva som er forsvarlig eller ikke og utsette dette lenger: Vi må tørre å si at tida er moden for avvikling av alt pelsdyrhold i Norge, slik Den norske veterinærforening forlengst har konkludert.

-Måten mennesker behandler dyr på, sier noe om graden av sivilisasjon i et samfunn, sa Venstres Trine Skei Grande i en interpellasjon på Stortinget i mars i år. Hun ønsket en kritisk gjennomgang av dagens situasjon. Landbruksminister Brekk delte bekymringene, men var da ikke villig til å gå til noe videre tiltak. De tilfellene vi har sett dokumentert i media i det siste, burde iallfall sette støkk i en landbruksminister.

Pelsdyrnæringa bør nå varsles om nedlegging i 2013. Samtidig må vi fortsatt holde fokus på god velferd og etikk ved alle former for dyrehold, det være seg alminnelig husdyrhold, bruksdyr, utstillingsdyr, sirkusdyr eller forsøksdyr.

bare 15% positive til pelsdyr

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**