Uaktuelt å slippe inn hatforkynnende imamer

Iran finansierer moskeer og sender imamer til Norge. Her forkynner de et hat mot Vesten. Målet er å forberede norske muslimer ideologisk på å utføre terrorhandlinger hvis det en dag blir gitt ordre om det, melder NRK Dagsrevyen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Se innslaget på NRK her: Sterke reaksjoner fra stortingspolitikerne

Det er ikke bare Saudi-Arabia som tilbyr penger for å bygge moskeer i Norge. I kampen om å vinne europeiske muslimers hjerter med en svært konservativ ytterliggående utgave av islam, finansierer også Iran moskeer og sender imamer hit. De norske muslimene skal med det forberedes på handling, melder NRK Dagsrevyen.

Trine Skei Grande

Foto: Caroline Roka

Stram inn på visum
Venstreleder Trine Skei Grande reagerer kraftig på opplysningene. Hun vil stramme inn på visumreglene og ber PST sjekke saken.

– For det første må vi ha et overvåkningspoliti som gjør jobben sin, men vi må også få regjeringen til å se på visumreglementet, sier Skei Grande til PST.

– Er det slik at absolutt alle skal slippe inn også fra dette regimet? spør Skei Grande.

– Iran er et spesielt autoritært regime som sprer så mye frykt og forferdelighet rundt omkring i verden at jeg mener man må være restriktiv på hvem man slipper inn fra Iran, sier Skei Grande.

Trenger imamutdanning i Norge
Stortinget skal denne uken behandle Venstres forslag om å opprette en fellesnordisk imamutdannelse. Venstre mener en akademisk imamutdanning vil videreutvikle islam i Norge og fremme dialog mellom de ulike religionene.

– Vi trenger ikke imamer som sprer frykt og hat. Vi trenger imamer som forstår hvordan islam skal utøves og formidles i tråd med norsk lov og innenfor demokratiets spilleregler. Derfor mener Venstre det er på tide at vi får på plass en imamutdanning i Norge, sier Skei Grande.

– Jeg tror at en norsk eller nordisk imamutdannelse vil føre til at vi får muslimske ledere som formidler en moderat versjon av islam og som ønsker å spille på lag med storsamfunnet. Vi må tenke nytt for å sikre best mulig integrering, sier Venstreleder Trine Skei Grande

– Jeg tror også at en norsk eller nordisk imamutdannelse vil kunne føre til at man i fremtiden får imamer som forstår hvordan islam skal utøves og formidles i tråd med norsk lov og innenfor demokratiets spilleregler. Imamer har stor innflytelse på det muslimske miljøet. Skal imamer fungere i en brobyggerrolle mellom det etnisk norske og det muslimske miljøet i Norge, må de verdsette demokratiske verdier, sier Skei Grande.

Islam i et vestlig demokrati
En vestlig utdannet imam vil kunne være bedre skikket til å fylle en normskapende rolle i det norske samfunnet fordi en slik imam vil kunne kjenne bedre til de krysskulturelle brytningene som oppstår når islam møter et moderne, vestlig demokrati.

– Vi trenger flere personer som kan være til nytte for å bygge broer inn mot muslimsk minoriteter. Her kan imamene spille en avgjørende rolle, avslutter Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**