Vil ha 2000 ekstra studieplasser neste år

Venstre utfordrer nå det rødgrønne flertallet på Stortinget til å være med på en nær dobling av antallet nye studieplasser i behandlingen av statsbudsjettet for 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Les også NTB/Dagens Næringsliv: Venstre vil doble antall nye studieplasser

– Regjeringen foreslår 2200 nye studieplasser i statsbudsjettet for neste år, men dette er ikke nok for å møte den forventede studentveksten. Derfor foreslår nå Venstre å bevilge midler til 2000 ekstra studieplasser, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

Trine Skei Grande om kunnskap

Foto: Caroline Roka / Tank Design

– Jeg forventer at de rødgrønne partiene snart begynner å sette handling bak ordene om at det er kunnskap vi skal leve av i framtida, sier Skei Grande.

Alle prognoser tilsier at studenttallet vil øke i tiden som kommer, og Venstre synes regjeringen møter dette på en altfor defensiv måte. Ikke vil de lage en konkret opptrappingsplan for studieplasser de kommende årene, og grunnfinansieringen til universiteter og høyskoler synes å bli stående på stedet hvil.

– Det er rett og slett ikke godt nok, og jeg frykter at både utdannings- og forskningskvaliteten vil lide under dette, sier Skei Grande.

Færre studieplasser med regjeringen
Skei Grande viser til at det i budsjettforslaget for 2011 bevilges midler tilsvarende om lag 2200 nye studieplasser, mens det i budsjettet for inneværende år (2010) ble bevilget midler til om lag 2600 nye studieplasser.

 Venstre vil ha flere studieplasser.

Venstre vil ha flere studieplasser.
Foto: Microsoft

– Det er forunderlig at det faktisk settes av midler til færre studieplasser neste år enn inneværende år, når alle framskrivninger tilsier at studenttallet vil øke betydelig i årene som kommer. Det er definitivt behov for langt flere studieplasser enn det regjeringen har foreslått, sier Skei Grande.

Basisbevilgningen må opp
Venstre-lederen peker også på at basisbevilgningene til universitetene og høyskolene over tid er blitt svekket i forhold til institusjonenes totale aktivitetsnivå.

– At basisbevilgningene til institusjonene er for lave vil kunne medføre at forskningsinnsatsen svekkes og at både studenter og ansatte gis et dårligere tilbud. Når studenttallet i tillegg stiger, og øvrige utgifter ikke kompenseres tilstrekkelig, sier det seg selv at institusjonene fort vil komme i en varig skvis, mener Skei Grande.

– Venstre vil derfor også foreslå å bevilge 300 mill. kroner til en direkte styrking av basisbevilgningene i universitets- og høyskolesektoren i forbindelse med behandlingen av budsjettet, sier Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**