En forskningssatsing for framtida

En fersk analyse fra NIFU STEP bekrefter at regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år er det svakeste budsjettet for forskningen på ti år, skriver Trine Skei Grande i VG idag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Dette til tross for lovnader fra regjeringen om at forskningsinnsatsen skal økes. På lederplass 4. november omtaler VG regjeringens bebudede satsing som "en gedigen bløff". Det er Venstre helt enig i.

Trine Skei Grande

Foto: Caroline Roka

– Det er noe hult over statsråd Tora Aasland som forsvarer regjeringens manglende satsing med at forskning ikke er et område "der man kommer i mål en gang for alle". Med den rødgrønne regjeringens forskningspolitikk blir vi definitivt stående igjen bak startstreken — og det mens våre naboland satser, skriver Skei Grande.

Norge – dårligst i Norden
Norge har faktisk den laveste andelen av BNP brukt til forskning, utvikling og innovasjon av samtlige land i Norden, og ligger endog under OECD-gjennomsnittet på dette området. Det kan vi ikke være bekjent av.

I skrivende stund pågår behandlingen av budsjettet for 2011 på Stortinget.

– Venstre kommer til å foreslå en omfattende styrking av forskningsbudsjettet og bevilgningene til våre høyere utdanningsinstitusjoner. Dette er helt nødvendig for å sikre innovasjon og bærekraftige løsninger for samfunnet i årene som kommer, skriver Skei Grande.

Løftebrudd om forskning
Lite tyder imidlertid på at flertallsregjeringen er villig til å følge opp sine egne forskningsløfter med konkrete bevilgninger.

– Det er synd, og bærer bud om at den rødgrønne regjeringen — med statsminister Jens Stoltenberg i spissen — ikke evner å sette handling bak ordene om at det er kunnskap vi skal leve av i framtida, skriver Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**