KrF tvinger sine egne i kne

– KrF vil legge ned bydelsstyrene og kommer til å stemme for dette i bystyret. Dermed tvinger de sine egne i kne og avskaffer nærdemokratiet i Bergen, sier gruppeleder for Venstre, Hans-Carl Tveit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


På et møte med forretningsutvalget og bydelsstyrelederne i går slapp katten ut av sekken.
– Bydelsstyrene har vært en førstelinjetjeneste for demokratiet i Bergen der innbyggerne har hatt anledning til påvirke politiske besluttninger som senere skal få sin endelige behandling i bystyret. Åpen halvtime er et eksempel på et av virkemidlene bydelsstyrene har for å sikre at innbyggerne blir hørt i viktige saker de føler angår dem, fortsetter Tveit.

– Bydelsstyrene burde vært gitt nye oppgaver og mer makt innenfor de saksområdene de allerede har ansvar for. For eksempel burde bydelsstyrene ha fått tilbake ansvaret for tildeling av skjenkesaker, de burde ha fått mer ansvar for tildeling av kultur og idrettsmidler og de burde ikke minst fått ansvar for alle klagesakene som går til komite for miljø, klima og byutvikling idag. Dette er eksempler på saksområder politikere med lokalkunnskap utvilsomt er best til å håndtere, sier Tveit.

Stemmegiving

Foto: Microsoft

– KrF kunne gjort en forskjel, de kunne lyttet til signe egne som ville beholde bydelsstyrene, men de foretrakk å bli bydelsstyrenes bøddel. En trist sorti for et parti i Bergen som er blitt profilløst og som få husker hva egentlig står for, avslutter Tveit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**