Vi må få ned overdosedødsfallene

En fersk rapport viser at Norge ligger helt i toppen blant europeiske land når det gjelder forekomst av overdosedødsfall. — Dette er en trist førsteplass som viser at vi trenger nye grep i rusomsorgen, sier nestleder i Venstre Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Se også innslag på TV2Nyhetene: Venstreleder Trine Skei Grande ber regjeringen komme på banen for å redde folk fra narkotikadøden.

Overdoser og behandlingskø
Det er i den årlige rapporten fra EMCDDA (The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) at vi finner statistikken. SERAF (Senter for rus- og avhengighetsforskning) viser til at førsteplassen blant annet skyldes at adekvat behandling for rusmisbruk kom noe senere i gang i Norge sammenlignet med en del andre europeiske land.

 Ola Elvestuen vil ha flere akuttplasser og behandlingsgaranti.

Ola Elvestuen vil ha flere akuttplasser og behandlingsgaranti.
Foto: Caroline Roka

– Det må gis skikkelige behandlingstilbud, blant annet gjennom økt bruk av legemiddelassistert rehabilitering (LAR), sier Elvestuen. Fortsatt står mange i kø for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det er helt uakseptabelt, påpeker han.

De siste 10 årene har mer enn 2000 mennesker dødd av overdoser i Norge. Flere tusen rusavhengige i kø for å få behandling. Derfor mener Venstre at vi trenger nye grep i rusomsorgen.

Venstre foreslår å øke bevilgningene til LAR og akuttavrusning med til sammen 150 mill. kroner i sitt alternative statsbudsjett for 2011.

Vil ha 24-timersbehandlingsgaranti
– Mange overdoser og dødsfall kunne vært unngått hvis rusavhengige fikk behandling med en gang avrusning var ferdig, sier Elvestuen.

– I Stockholm får alle etter akuttavrusning i klinikk et løfte om behandling innen 24 timer. Dette er viktig fordi risikoen for overdose er svært stor etter akuttavrusning da kroppen er svak etter behandling, sier Elvestuen. Han viser til at svært mange dødsfall ved overdose skjer etter avrusning.

Venstre vil derfor innføre en garanti om behandlingstilbud innen 24 timer etter akuttavrusning

Krever handling fra regjeringen
Stoltenbergutvalget leverte sin rapport i juni. Utvalget har foreslått en rekke tiltak innen behandling og oppfølging. — Mange av disse tiltakene er bra og bør iverksettes umiddelbart, sier Elvestuen til NTB/VG. Han mener regjeringen somler med å får overdosedødsfallene ned.

Les mer:
Dette mener Venstre i ruspolitikken
Stiller krav til en bedre rusomsorg
Nødvendig med debatt om rusomsorgen

Se også forslag som er fremmet av Venstre i Stortinget:
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om en bedre rusbehandling

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**