Fjern avgiften på nødpeilesendere

– Mange alvorlige drukningsulykker de siste årene har fått fatalt utfall fordi varslingen har vært for sen og for lite effektiv. Personlige nødpeilesendere er lite utbredt blant fiskere, som har et av de mest farlige yrkene i landet. Vi tror at dette har en sammenheng med et særnorsk årlig gebyr på nødpeilesendere, sier Trine Skei Grande som nå tar til orde for å fjerne denne avgiften.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Venstre vil fjerne den særnorske avgiften på nødpeilesendere.

Venstre vil fjerne den særnorske avgiften på nødpeilesendere.
Foto: Ukjent

Det har de siste årene skjedd en revolusjon i utviklingen av satellittbasert nødvarsling. Gjennom internasjonalt samarbeid er det etablert et robust og omfattende nett av satellitter og jordstasjoner, som gjør det mulig å varsle om nød på en svært effektiv måte. Systemet fungerer veldig bra over hele jordkloden, uansett hvor man befinner seg på sjøen eller på land.

Rimelige nødpeilesendere
Samtidig er det skjedd en rivende utvikling av rimelige og gode nødpeilesendere som er beregnet for personlig bruk. For 3-4000 kr kan man anskaffe en slik nødpeilesender som er på størrelse med en mobiltelefon, og som funksjonerer robust under krevende miljøforhold (kulde, sjøvann m.v.). Slike personlige nødpeilesendere har vist seg å redde mange menneskeliv internasjonalt. Dessverre er utbredelsen alt for liten i Norge, selv om mange grupper som for eksempel jegere og småbåteiere kunne ha tatt dem i bruk.

 Særlig båt- og kystfolk vil ha nytte av at denne avgiften fjernes.

Særlig båt- og kystfolk vil ha nytte av at denne avgiften fjernes.
Foto: Tore Rykkel

Høyt årlig gebyr
– Vi har vært i kontakt med Hovedredningssentralen for Sør-Norge, som bekrefter at de ser verdien av at nødpeilesendere blir mer utbredt, sier Venstres leder Trine Skei Grande. – Vi tror at den manglende utbredelsen av slike sendere har en sammenheng med et særnorsk årlig gebyr. Mens kjøp, registrering og bruk av personlige nødpeilesendere er avgiftsfritt i andre land som for eksempel Sverige og USA, må man i Norge betale for tiden kr 600 pr år i gebyr til Post- og teletilsynet.

Forsøkte redning med iPhone
I august opplevde man en forferdelig og dramatisk ulykke i Mandal, hvor fire unge danske turister druknet, samtidig som redningsskøyta var sendt ut til ulykkesstedet for å undersøke observasjoner om en kantret båt. Båten ble raskt funnet, men man forsto ikke at det var en nødsituasjon før et halvt døgn senere. De overlevende opplyste at man hadde gjort flere forsøk på å tilkalle hjelp med mobiltelefon og iPhone — men dette utstyret fungerte ikke på grunn av sjøvann. Hadde de hatt en nødpeilesender, ville de trolig ha overlevd.

Lite proveny for Staten
– Venstre har spurt Finansdepartementet om provenyet for denne avgiften. Inntektstapet for Staten ved en fjerning av avgiften er ca 1 million kroner. Det er mindre enn hva ett menneskeliv bør være verdt, sier Skei Grande. Samtidig vil man spare store ressurser på unødvendig omfattende kostbart søk av helikoptre, kystvaktskip m.v.

– Venstre forslår derfor å fjerne gebyret på kr 600,- pr år. Vi tror dette særlig vil komme båtfolk, fiskere, friluftsmennesker og folk som bor langs kysten til gode, avslutter Venstres leder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**