Innkaller landbruksministeren til Stortinget om pelsdyr

NRK avdekket ikveld at Mattilsynet i Rogaland har gjort funn av skadde og døde dyr hos styrelederen i Norges Pelsdyralslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Funnene kommer få dager etter at næringen har gitt løfte om å rydde opp i pelsdyrbransjen, melder NRK.

Trine Skei Grande

Foto: Caroline Roka

– Det er svært alvorlig at Norges Pelsdyralslag åpenbart ikke prioriterer dyrevelferd høyere, mener Venstres leder Trine Skei Grande.

Brekk må svare
Torsdag i neste uke har Venstres leder Trine Skei Grande innkalt landbruksminister Lars Peder Brekk til Stortinget for å svare på følgende:

I St.meld. nr. 12 for 2002-2003 om dyrehold og dyrevelferd fastslås det: “Dersom det ikke oppnås vesentlige avlsmessige forbedringer i løpet av en tiårsperiode, bør det vurderes å avvikle pelsdyrholdet.” Ingen politiske partier reserverte seg mot dette. De siste tre årene har det vært avdekket ulovligheter i pelsdyroppdrettet gjentatte ganger. Dokumentasjon har kommet både fra Mattilsynet og dyrevernere. I oktober 2010 avdekket igjen dyrevernere grufulle forhold på flere pelsdyrfarmer, blant annet av rever med avbitte bein og mink med avgnagde ører. Det er nå klart at pelsdyrnæringen ikke vil nå målet som Stortinget satte i 2003, om vesentlige avlsmessige forbedringer i løpet av en tiårsperiode.

– Hva skal til for at statsråden går inn for å avvikle pelsdyrnæringen?, spør Skei Grande. Torsdag kommer landbruksminister Brekk til Stortinget for å svare.

– Vi har klare forventninger om at landbruksministeren nå gir klar melding om at han prioriterer dyrevelferd og setter igang avvikling av pelsdyrnæringen, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**