Skatt til besvær

Da Svelvik kommunestyre i sitt siste møte behandlet økonomirapporten pr. 30.8, ble igjen eiendomskatt tema. For Venstres del har vi en prinsipiell holdning som sier nei til eiendomsskatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Lommebok, penger

Foto: Microsoft

Fra Venstre forstår vi derfor godt bekymringen som ble reist i siste kommunestyremøte om at produksjonsutstyr skal inn gå i skattegrunnlaget.

Ved å straffe verdiskaping med skatt på produksjonsutstyr blir det etter Venstres syn, så feil som det går an.
I noen tilfeller vil også det samme produksjonssutstyret bli skattelagt som formueskatt for eier.

Burde det ikke stimuleres til investeringer i næringslivet, i stedet for å hemme vekst? Hvor ligger motivet og stimuleringen for å starte opp virksomheter og sørge for friske inntekter til samfunnet?

For nystartede eller mindre virksomheter er det nok av utfordringer, så når det i tillegg kan forventes mer skatt, skal man sannelig ha "gå på"-mot for å drive næring.

Sonja Eidesmo

Sonja Eidesmo

Ønsker vi nyskapning og flere arbeidsplasser, er ikke økt skatt på produksjonsutstyr veien å gå.

Sonja Eidesmo
Leder Svelvik Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**