Velkommen til nominasjonsmøte og temamøte

Lørdag 20. november blir det avgjort hvem som skal være Telemark Venstres kandidater til fylkestingsvalget 2011. Det er klart for nominasjonsmøte, som i iår også blir etterfulgt av temamøtet “veien videre”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Iflg. våre vedtekter skal delegatberegningen gjøres på bakgrunn av medlemstallene pr 01.11.2010. Medlemstallene og delegatberegningen er sendt sammen med annen viktig informasjon til lokallagsleder på mail.

Fullmaktskjema må tas med. Det er sent på mail, men kan også lastes ned HER

Vi håper det kommer mange flere enn antall delegater med stemmerett, da temamøtet er beregnet for alle medlemmer. På nominasjonsmøte kan også lokallagene stille med så mange observatører de måtte ønske.

PS.: På grunn av serveringen (morgenkaffe m/rundstykker og lunsj) ber jeg dere gi en snarlig tilbakemelding (senest innen tirsdag 16.11) på hvor mange dere kommer fra hver kommune.

Torgeir Fossli

Beste hilsen
Torgeir Fossli
leder Telemark Venstre

————————————-

Johan Tønnes Løchstøer

Johan Tønnes Løchstøer innstilles på topp. Olav Kasland som nummer to. Nominasjonskomiteens enstemmige innstilling kan du lese HER

————————————-

PROGRAM for Nominasjon og temadag

Årnes Kafeteria 20. nov. 2010


09:30 Morgenkaffe og summing

10:00 Velkommen til Nominasjonsmøte og temadag

NOMINASJONSMØTE

a) Konstituering: Godkjenning av innkalling, valg av møteledelse, fullmaktsnemnd, sekretær, tellekorps og protokollunderskrivere

b) Presentasjon av listeforslaget v/Nominasjonsnemnda

Godkjenning av Fullmakter v/leder av Fullmaktsnemnda

c) Behandling av listeforslaget

11:10 Valg av programkomité (Forslag: 1. og 2 kandidat, Unge Venstre og én fra AU)

11:15 Møteslutt Nominasjonsmøte

Pause

11:30 TEMAMØTE – “VEIEN VIDERE…”

Velkommen til temamøte

Orientering – “Politiker 2020” og “Politikeruka 2011” v/ Ole Dalen og Marte Midttun Lie

11:50 Innledning til “Veien videre..” ved prosessveieleder Stein Kinserdal
1. økt. “Veien videre..”

12:30 LUNSJ

13:20 2. økt “Veien videre..”

14:05 Pause

14:15 3. økt “Veien videre..”

15:00 Møteslutt Temamøte

Oppsummering – Avslutningsord

15:05 SLUTT

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**