Ber Ap gripe inn i pelsdyrsaken

Venstre har ingen tro på at landbruksminister Brekk og Senterpartiet klarer å ordne opp i pelsdyrbransjen. Venstre ber nå Arbeiderpartiet ta affære.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Tidligere landbruksminister og tidligere partileder i Venstre Lars Sponheim ga i 2002 pelsdyrbransjen 10 år på å rydde opp. Det er ingenting som tyder på at bransjen har vist stor nok interesse for å ordne opp.

Ola Elvestuen om skjenkestopp på TV2

Foto: TV2

– Når det ikke er gjort forbedringer etter åtte år har jeg ingen tro på forbedringer i pelsdyrnæringen. En rekke europeiske land har strammet inn eller lagt ned sin pelsdyrnæring. Norge bør nå følge etter, sier Ola Elvestuen.

-Jeg har ingen tro på at Senterpartiet klarer å ta nødvendige grep overfor pelsdyrnæringen. Her er det Arbeiderpartiet som sitter på nøkkelen da det i realiteten er de som har makta i regjeringen, sier Elvestuen.

Flertall på Stortinget
Venstre viser til at Arbeiderpartiet har et landsmøtevedtak som støtter pelsdyroppdrett, men har tro på at fornuften kan seire til slutt.

– Venstre vil presse på for at Arbeiderpartiet snur i denne saken, og dermed få på plass et flertall for å avvikle pelsdyroppdrett i Norge. Vi vil derfor løfte saken om pelsdyroppdrett inn i Stortinget, slik at saken er behørig belyst før landsmøtene starter på våren, sier Elvestuen.

– Kan Arbeiderpartiet virkelig leve med at de uverdige forholdene fortsetter, spør Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**