— Troen trenger en akademisk base

— Det er viktig at troen har en akademisk base og at religionen blir utsatt for forskning, sa Trine Skei Grande i dagens stortingsdebatt. Hun er skuffet over at SV hører mer på organisasjonen “Stopp Islamiseringen av Norge” enn på partiets eget landsstyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Ingvild Boe Hornburg

— Jeg er liberaler. Det betyr at jeg er imot at staten skal ha en statskirke, fordi staten skal være nøytral overfor alle religioner, sa Skei Grande i stortingssalen. — Men vi skal likevel ha en religionspolitikk knyttet til troens plass i samfunnet. Det er viktig at troen har en akademisk base og blir utsatt for forskning. Jeg tror vi har fått en bedre og mer liberal kirke fordi utdanningen utsetter prestene for akademisk debatt.

Det muslimske miljøet i Norge er mangfoldig og har ulike syn på behovet for en offentlig imam-utdanning. Men det går et avgjørende skille mellom hvem som utdanner og hvem som godkjenner religiøse ledere, sa Skei Grande, og minnet om at bare 30% av de som fullfører en teologiutdanning på Teologisk fakultet i Oslo faktisk ender opp i presteyrket. Ansettelsene er det kirken selv som står for, og slik må det også være for muslimske menigheter. — Det viktigste er at det finnes et slikt tilbud, sa hun.

I stortingsdebatten i dag ble Venstre stående alene om sitt forslag, til tross for at flere partier har vært tidligere positive til en imam-utdanning. SVs landsstyre ønsket i juni i år “å utvikle imam-utdanning på norske læresteder i dialog med muslimske miljøer”, men i stortingsdebatten i dag siterte saksordfører Aksel Hagen (SV) argumenter fra den fremmedfiendtlige organisasjonen “Stopp Islamiseringen av Norge” da han innledet debatten — en organisasjon SV også har hatt møte med i Stortinget. Arbeiderpartiet foreslo en tilsvarende ordning for seks år siden, men er nå av en annen oppfatning. Fremskrittspartiet signaliserte også en tidlig støtte til Venstres forslag, men snudde etter behandling i partiets organer.

Trine Skei Grande mener innvendingene om at politikere ikke skal blande seg inn i universitetenes akademiske prioriteringer er misforståtte. — Her handler det om å stille penger til disposisjon for de som faktisk vil ta et slikt initiativ, sa Skei Grande. Da Venstre tok initiativ til en stortingsdebatt om tegnspråkutdanning for en måned siden var det ingen som hadde slike innvendinger. — Men når vi diskuterer islam ser det ut til at dette blir veldig farlig, sa Skei Grande.

Venstre-lederen presiserte også behovet for rause støtteordninger for religiøse organisasjoner. — Mitt marerittsamfunn er en verden der kristendommen blir finansiert av oljemilliarder fra Texas, mens islam blir finansiert av oljemilliarder fra Saudi-Arabia, sa hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**