Krever fylkesdelplan for energi

Venstres kommunestyrerepresentanter i Østre Toten og Gjøvik, Helga Feste Hunter og Ketil Kjenseth, krever at fylkeskommunen nå tar grep om energipolitikken i fylket. De to Venstrepolitikerne viser til den gryende debatten rundt forslaget om vindmøllepark på Totenåsen som ett av de siste eksemplene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


– Vi ser det kommer mange forslag til lokale utbygginger, fra mange forskjellige aktører og med mange ulike kilder. Det er bra at det er engasjement og ideer knyttet til energiforsyning. Men vi ønsker oss en plan, sier Feste Hunter og Kjenseth.

– I Rogaland har de utarbeidet en fylkesdelplan for vindkraft. Den avklarer mye både knyttet til områder for utbygging og iIkke minst sier planen noe om hvor det ikke er aktuelt å bygge ut og hvilke kilder en heller skal satse på, sier Feste Hunter og Kjenseth.

De to Venstrepolitikerne viser til den gryende debatten rundt forslaget om vindmøllepark på Totenåsen som ett av de siste eksemplene.
– Folk blir tatt litt på senga av at vindmøllepark er aktuelt på flatbygdene. Forelpig hverken jubler vi for eller gravlegger forslaget. Det vi ønsker er å se dette opp mot andre aktuelle alternativer i regionen, fortsetter Feste Hunter og Kjenseth. De ønsker å få en plan som omtaler flere typer energikilder, som vannkraft, trevirke, slam og husdyrgjødsel, vind og sol.

– En slik plan bør også omtale forholdet mellom storskala og småksala aktører. Mini- og mikrokraftverk, mindre flisfyringsanlegg, gårdsvindmøller og varmepumper i ulik størrelse kan sammen produsere mye energi. Men hvis store aktører som Eidsiva og Havgul slipper til med store anlegg, blir det vanskelig for de små aktørene, sier Feste Hunter og Kjenseth.

De to vil nå jobbe sammen med fylkestingsgruppa til Oppland Venstre, for å fremme saken i Fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**