2,2 milliarder til å bekjempe fattigdom

Fattigdom rammer enkeltmennesker — ofte uventet og tilfeldig, og av sammensatte årsaker. En del mennesker er varig ute av stand til å skaffe seg en inntekt de kan leve av. De skal ha et støttenivå som gir mulighet til et verdig liv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Daniel Rugaas

Støtteordninger som er avgjørende for barns livsvilkår, skal være rause. Venstres førsteprioritet vil være å bekjempe fattigdom og helseproblemer hos barn og barnefamilier.

– For vi starter ikke med blanke ark og like muligheter når vi kommer til verden, og ingen velger sin barndom, sier Venstres leder Trine Skei Grande

— Vi har omprioritert 2,2 milliarder kroner for å få til en ordentlig fattigdomsbekjemping. Det mener vi regjeringen også burde gjøre, og vi har vist hvordan det er mulig, sier Trine Skei Grande til TV2 Nyhetene.

Barn, kreativ, skole

Foto: Microsoft

Skuffet over manglende rødgrønn fattigdomssatsing
Venstre er skuffet over at regjeringen, på tross for gjentatte løfter og selvkritikk, ikke tar dette mer på alvor. I valgkampen 2009 tok Venstres daværende leder Lars Sponheim til orde for et felles løft for å bekjempe barnefattigdom i Norge. Alle partier responderte positivt, men da Stortinget behandlet et forslag fra Venstre om en tiltakspakke for å begrense og bekjempe fattigdom blant barn, viste det seg dessverre at dette kun var valgløfter uten reelt innhold.

— Barn velger ikke sin egen barndom. Derfor bør ikke barn oppleve en barndom i fattigdom, sier Grande til TV2 Nyhetene.

— Det er viktig å hjelpe familier som skal gi ungene en start, selv om foreldrene har kommet dårlig ut av det økonomisk, understreker Grande overfor TV2 Nyhetene

Arbeid
Veien ut av fattigdom for svært mange henger sammen med muligheten til å forsørge seg selv gjennom arbeid. Venstre vil derfor satse målrettet på både flere arbeidsplasser og ikke minst det å få flere i arbeid.

Venstre vil derfor ha en målrettet satsing for å få personer med nedsatt funksjons- og arbeidsevne ut i arbeidslivet bl.a. gjennom økte bevilgninger til universell utforming, traineeplasser i offentlig sektor, redusert uføregrad (for å kombinere uførhet og arbeid) og omprioritering av 3000 tiltaksplasser fra ordinære plasser til plasser for personer med nedsatt arbeidsevne. Vi vil også øke prosentsatsen i minstefradraget i lønnsinntekt fra 36 til 38 prosent, noe som utelukkende vil komme de med lave inntekter (under ca 205 000 i samlet årsinntekt) til gode.

Venstre vil også redusere de offentlige forsinkelsesgebyrene med 25 pst. De som er hardest rammet av de offentliges rimelig aggressive gebyrpolitikk er i all hovedsak gjeldsofre og fattige som sliter med å betale regninger til det offentlig i tide.

Samlet innebærer Venstres forslag til alternativt statsbudsjett for 2011 en samlet bokført satsing på fattigdomsbekjempelse på over 2,2 mrd kroner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**