Foreslår 1.2 milliarder mer til jernbane og kollektivtrafikk

Togkaos, det faktum at regjeringen svikter ruteplan2012 og at det er spådd ny kald vinter, noe som har vist seg å være skadelig for regulariteten i NSB, vil Venstre i statsbudsjettet for 2011 styrke jernbane- og kollektivbudsjettet med totalt 1,2 mrd. kr. ut over det som de rødgrønne har foreslått.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Borghild Tenden

Foto: Christoffer Biong

– Venstre mener at det er behov for et krafttak langt ut over regjeringens satsing på jernbane og kollektivtransport i 2011, sier finanspolitisk talskvinne i Venstre Borghild Tenden til NTB-ANB.

Dette henger nøye sammen med den øvrige klima- og miljøpolitikken.

– Nettopp derfor er en målrettet satsing på jernbane og kollektivtransport på over 1,2 mrd kroner en av Venstres hovedprioriteringer i vårt alternative statsbudsjett for 2011, sier Tenden.

Unngå prisøkning på kollektivtrafikk
Venstre forslår at det opprettes en post på statsbudsjettet på 150 millioner til neste år, med plan om opptrapping, for planlegging, investering og drift av kollektivtrafikk i de store byene.

– Dette fordi kommunene selv ikke har kapasitet til å holde tritt med befolkningsveksten, og vi har som mål at veksten i trafikken skal tas kollektivt. Vi mener staten må inn finansielt, men at ansvaret og organisering fortsatt skal ligge til lokalt, sier Venstres Borghild Tenden i Finanskomiteen.

– Med en økning i kollektivsatsingen vi unngå at kollektivselskapene må øke prisene, og at de store byene kan igangsette prosjekter de ellers ikke ville ha klart å finansiere selv som f.eks, bybane i Stavanger og Bergen, Fornebubane i Oslo og Akershus, og ny t-banetunnel i Oslo, sier Tenden.

Miljøvennlig transport skal lønne seg
Det skal lønne seg både tidsmessig og økonomisk å velge miljøvennlig transport som buss, trikk og bane.

– Da må vi som politikere tilrettelegge for nettopp dette, sier Tenden.

Høgfartstog

Foto: DB

I tillegg foreslår Venstre 1 mrd kroner mer til jernbane, 100 millioner mer til. Belønningsordningen for kollektivtrafikk og en egen belønningsordning for sykkel på 50 millioner. Venstre vil bygge ut energi- og kostnadseffektive alternativer til vei for persontransport: Jernbane, kollektivtransport, sykkel- og gangveier.

– Vi vil legge til rette for størst mulig kollektivandel på veinettet, god framkommelighet i de deler av landet der vei er eneste alternativ, og redusere transportbehovet gjennom god planlegging av byer og tettsteder, sier Tenden.

Flere gode kollektivløsninger
Regjeringen skal få betinget ros for økt satsing på jernbane i budsjettforslaget for 2011.

– Problemet er at mesteparten av pengene er avsatt til vedlikehold og drift, noe som kan bety at viktige nye prosjektene vil bli utsatt. Det er også bra at belønningsordningen for kollektivtrafikk i storbyer er økt, men det er langt fra tilstrekkelig for å stimulere til at flere byer satser på gode kollektivløsninger, sier Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**