Rammebetingelsene for selvstendig næringsdrivende

Trine Skei Grande stilte i dagens spontanspørretime spørsmål til statsministeren om hva han vil gjøre for å bedre hverdagen til småbedrifter og gründere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Ingvild Boe Hornburg

I dagens spontanspørretime spurte Trine Skei Grande statsministeren om hva han vil gjøre for å bedre hverdagen til småbedrifter og gründere. – Regjeringen vurderer mye, men det er ingen vilje til reell handling, sa Skei Grande fra Stortingets talerstol. Hun pekte på at regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 ikke har ett forslag eller ett tiltak som gjør hverdagen bedre eller enklere for landets småbedrifter og enkeltmannsforetak.

Borghild Tenden fulgte opp spørsmålet og viste i spørretimen til at Venstre i sitt alternative budsjett foreslår en bedre sykelønnsordning og pensjonsordninger for selvstendig næringsdrivende. Hun trakk også fram forslaget om å opprette et norsk regelråd, som ville føre til forenkling og gjøre det enklere for småbedriftene.

Les referatet fra hele spørretimen her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**