Spørretime i Stortinget: Når blir det gjort noe for småbedriftene?

Venstre-lederen tok opp vilkårene for småbedriftene i Stortingets spørretime i dag. — Har statsministeren en reell vilje til å se på rammevilkårene for de som skaper en arbeidsplass for seg selv og noen til, spurte Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Trine Skei grande på et av Venstres bedriftsbesøk hos skipshandlerbutikken Sverre Eidsvik AS.

Trine Skei grande på et av Venstres bedriftsbesøk hos skipshandlerbutikken Sverre Eidsvik AS.
Foto: Jens Hyvik

Venstre har besøkt nærmere 1000 bedrifter i løpet av denne høsten. En gjennomgangstone er bekymringen for det økende skjemaveldet for bedriftene. Forrige uke presenterte Statistisk Sentralbyrå en rapport som viser at mange småbedrifter og enkeltmannsforetak må gi opp i løpet av kort tid.

Mur av byråkrati
– Dette skyldes selvfølgelig at enkelte har en for dårlig forretningsidé, men svært mange gir opp fordi de stanger hodet i en nesten ugjennomtrengelig mur av byråkrati og skjemavelde, kombinert med en gjennomgående diskriminering mellom det å drive enkeltpersonsforetak kontra det å være ordinær arbeidstaker, sa Trine Skei Grande.

 - Jeg tror vi kan gi småbedriftene en viktig håndsrekning. Vi må røske skikkelig opp i hele skjemaveldet, mener Trine Skei Grande.

– Jeg tror vi kan gi småbedriftene en viktig håndsrekning. Vi må røske skikkelig opp i hele skjemaveldet, mener Trine Skei Grande.

– Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 har ikke ett tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for landets småbedrifter og enkeltmannsforetak. Snarere er det nye forslag som går i motsatt retning. Forslaget om e-moms fører til mer skjemavelde for mange. Endringer av innskuddspensjonsloven, som nå er til behandling i Stortinget er et annet eksempel.

– Synes statsministeren det er helt greit at så mange småbedrifter og enkeltmannsforetak avvikles etter kort tid. Vil statsministeren se på de samlede rammevilkårene for dem som tar på seg det samfunnsansvar det er å skape en arbeidsplass for seg selv og noe til, surte Venstre-lederen.

– Vi lykkes
– Grundere kjernen til verdiskapning i Norge, innledet statsminister Stoltenberg. De er ryggraden i verdiskapingen i Norge, og vi er blant de land i verden som scorer høyest når det gjelder vilkår for bedriftene. Vi kan gjøre mer, men vi lykkes godt i det vi gjør, mente han.

– Vi må røske opp
– Jeg tror vi kan gi småbedriftene en viktig håndsrekning. Vi må røske skikkelig opp i hele skjemaveldet og gjøre regelverket mer tilpasset de minste bedriftene. Skjemabelastningen for næringslivet i Danmark og Sverige har gått drastisk ned, og dette har frigjort milliardbeløp til verdiskaping. Dette er et resultat av en bevisst forenkling for bedriftene.

– I Norge står det bok stille. Næringsministeren har nå brukt et helt år på å vurdere om han skal sette seg et mål for forenkling eller ikke. Finansdepartementet har holdt på i flere år å vurdere om det skal innføres fritak for revisjonsplikt for mindre bedrifter eller ikke.

– I Norge driver vi med utredninger og vurderinger. Det er ikke akkurat handlekraft, poengterer Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**