– EUs fornybardirektiv er bra for Norge

– EUs fornybardirektiv kan hjelpe Norge å konvertere vårt høye forbruk av fossil energi, og vil være bra for norsk økonomi. Det er derfor overraskende og beklagelig at regjeringen ser ut til å ville forhandle ned Norges forpliktelse, sa Trine Skei Grande da Stortinget debatterte EU og EØS i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Norge må ta ansvar for å øke andelen av fornybar energi, mener Trine Skei Grande.

Norge må ta ansvar for å øke andelen av fornybar energi, mener Trine Skei Grande.
Foto: Caroline Roka

En utredning av miljøstiftelsen ZERO viser at fornybardirektivet kan bidra til at Norges utslipp av CO2 reduseres med om lag 10 millioner tonn, som tilsvarer utslippene fra ca. 4 millioner biler. Det innebærer i så fall at vi når målene i Stortingets klimaforlik. Fornybardirektivet også bra for norsk økonomi: Energi Norge har nylig fått utarbeidet en rapport som viser at den grønne verdiskapingen i Norge i 2020 kan komme opp i 5 prosent av BNP.

Norge må ta ansvar
– Svært mye av denne verdiskapingen vil skje der fornybar energi kan produseres, nemlig i Distrikts-Norge. Det er derfor overraskende at regjeringen ser ut til å ville forhandle ned Norges forpliktelse, sa Trine Skei Grande.

– Norges situasjon med mye vannkraft som allerede har gitt og fremdeles gir oss store fordeler i form av billig energi, er ikke et argument for at Norge skal slippe unna ansvaret for å øke andelen av fornybar energi i dag, mener hun.

Datalagringsdirektivet
Trine Skei Grande tok også opp flere forhold knyttet til EU og EØS, blant annet den pågående debatten om Datalagringsdirektivet. – EUs minimumskrav til Datalagringsdirektivet går langt over grensen for hva Venstre er villig til å akseptere av overvåkning. Å innføre direktivet vil være å flytte grensene, og vil gjøre det vanskeligere å forsvare personvernet i neste runde. Å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen sitter ikke løst hos noen av oss, men det er verdt å gjøre for å ivareta grunnleggende rettsprinsipper, slo hun fast.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**