Når ble gårdsdrift en kommunal oppgave?

– Byrådet må snarest komme med en redegjørelse om sine eierinteresser i Gårdsparken i Fana. Det virker mildt sagt merkelig at kommunen skal eie og subsidiere en gård som andre bønder sliter med å konkurrere med, sier bystyremedlem og medlem av komitè for finans, Anders Skoglund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Korn i solnedgang på Holm gård i Hurum. Landbruk.

Foto: Finn Dale Iversen

“Inn på tunet” er et flott tiltak og det er selvsagt bra at skoler i Bergen får tilbud om gårdsbesøk. Men det kan aldri ha vært meningen med denne nasjonale ordningen at kommunene selv skulle starte gårder for å tilby dette.

– Poenget her er jo at vanlige bønder som ønsker å tilby gårdsbesøk skal få en tileggs – inntekt. Hvor i all verden passer dette inn byrådets eierskapspolitikk? Det er jo helt hinsides at et byrådet som vil ha minimalt kommunalt eierskap på andre områder starter en kommunal bondegård, mener Skoglund.

Mange bønder i Bergen sliter med å få endene til å møtes og tilbud om konferanser og gårdsbesøk har blitt en viktig del av inntektene. Disse inntektene bidrar til å opprettholde kulturlandskapet og flere av gårdene har en flere hundre år gammel historie. Da kan det ikke være sånn at kommunen ved å opptre som konkurrent bidrar til kroken på døren for disse bøndene.

Anders Skoglund

Foto: Jostein Pedersen

– Venstre tok opp denne saken i møte i Finanskomiteen tirsdag 16. november og vi venter på skriftlig svar fra byrådet. Byrådet må redegjøre for grunnlaget for hvorfor kommunen er klaget inn for Konkurransetilsynet og hvorfor byrådet anser det som en kommunal oppgave å eige og subsidiere besøksgården Gårdsparken i Fana, krever Anders Skoglund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**