Uforsvarlig å ikke iverksette tiltak mot luftforurensning!

– Eneste resultatet av dagens beredskapsmøte om luftforurensningen i Bergen Kommune er at veiene skal kostes og at folk med luftveisplager oppfordres til å holde seg unna forurensede områder, sier bystyrerepresentant for Venstre, Anders Skoglund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Bergen vei

– Jeg bor selv på Danmarksplass og eneste måten byrådet altså vil hjelpe mine naboer med luftveisplager på er å be dem holde seg innendørs. Dette henger ikke på greip, tordner Skoglund.

– Vi vet at det kommer til å være kaldt og forurenset luft i flere dager fremover. Byrådet må allerede nå gå ut og melde fra om hvilke tiltak som kommer til å bli iverksatt dersom denne situasjonen ikke bedrer seg. Da vil folk være forberedt når ekstraordinære tiltak eventuelt måtte bli satt ut i livet og vi slipper kaoset som oppstår når tiltakene effektueres over natten, sier Skoglund.

Vinter Bergen

– Høyre, KrF og FrP som styrer både Bergen Kommune og Hordaland Fylke har i begge forvaltningsledd vært imot å innføre køprising selv om dette har en dokumentert dempende effekt på privatbilisme i rushtiden som igjen fører til mindre luftforurensning.
Med et slikt permanent tiltak kunne vi kanskje ha sluppet alle disse halvgode krisetiltakene som oddetalls-kjøring ol., sier Skoglund.

Anders Skoglund

– Men byrådet vil altså ikke ha det beste tiltakene mot luftforurensning, de vil heller legge ansvaret over på dem som lider av dårlig luft og be dem holde seg innendørs. Dette er helt uforsvarlig! avslutter Skoglund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**