Kjøp og salg

Kommunen aksepterte til slutt anstendighet hva angår kjøp og salg av en større eiendom for utbygging. Et fellesforslag fra Frp og Venstre ble enstemmig: Grunneier får såkalt normal pris for salg (55 dekar) og betaler normal pris (selvkost) for tilbakekjøp av et antall regulerte tomter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Stridens kjerne var at formannskapets flertall (Ap, KrF og Sp) hadde innstilt på at grunneier skulle betale såkalt markedspris for tilbakekjøp av tomtene (fire nå og fire senere). En pris langt høyere enn kommunen selv hadde betalt for sitt kjøp av gårdsbruket. Alle de tre partiene endret sitt standpunkt under kommunestyrets behandling. To øvrige avtaler kommunen har gjort opp med grunneiere den senere tid har netopp stadfestet prinsippet selvkost. Det er dette som er blitt kalt “normale kommunale vilkår” – når kommunen kun legger på en selvkostpris (vei, vann og kloakk) når grunneier får kjøpe det gode tilbake (tomtene) som kommunen har “solgt inn” overfor grunneier, og når kommunen har fått kvm-prisen på 250 kroner.
Det er denne anstendighet (likebehandling og rettferdighet) som kommunen har vedtatt i denne saken for Tjerand Harestads døsdsbo (tilsammen 180 dekar). Det samme gårdsbruket som kommunen nå kjøper og regulerer vil sannsynligvis gi salgsinntekter på rundt en kvart milliard! Blant annet også av denne grunn er det anstendig at kommunen ikke er “smålig”, men gjør opp nfor seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**