NAVs innsynsrett: Bevisstløst om personvern

Ifølge Dagbladet kan NAV få utlevert opplysninger om telefon- og internettbruk som selv politiet må søke om å få innsyn i. — I beste fall en glipp som må rettes opp. I verste fall et uttrykk for at regjeringen er bevisstløs i personvernsspørsmål, sier nestleder Helge Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Post- og teletilsynet (PT) har slått alarm etter at det er oppdaget at NAV i motsetning til alle andre fritt kan kreve opplysninger om trygdedes telefon- eller internettbruk. Selv politiet må søke PT om tilgang til slike opplysninger og må da grunngi det i hvert enkelt tilfelle, skriver Dagbladet.

Ikke etter hensikten
Det er en såkalt «lovteknisk presisering» i trygdeloven som har gitt NAV de nye mulighetene.

 - Det å gi NAV en rett selv ikke politiet er gitt, har over hodet aldri vært hensikten, sier Solum Larsen.

– Det å gi NAV en rett selv ikke politiet er gitt, har over hodet aldri vært hensikten, sier Solum Larsen.
Foto: Frode Kleppe

NAV

Foto: NAV

– Etter det jeg forstår er ikke konsekvensene av denne lovendringen presentert tydelig i Stortinget. Det kan virke som den er skjult i et forslag med tekniske justeringer av lovverket. Det å gi NAV en rett selv ikke politiet er gitt, har over hodet aldri vært hensikten. Her er i beste fall ikke lovgiver gitt de reelle opplysningene, sier Solum Larsen.

Ber regjeringen svare
Han opplyser at Venstre vil be regjeringen om en forklaring på hvordan det har vært mulig å gi NAV en slik rettighet.

– Men her er det noe galt uansett, sier Solum Larsen. – Prinsipielt må det være slik at NAV ikke skal ha tilgang til slik datatrafikk. Dersom regjeringen ville gi slik tilgang, oppfatter jeg det slik at Stortinget er lurt. For dette er ikke en mindre teknisk justering av loven. Trygdeloven skal ha tydelig respekt for sensitive personopplyninger og personvern.

Les også:
• Dagbladet: NAV har lov til å spionere på deg
• Rogalands avis: Gransker NAV-sak etter kritikk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**