Valg 2011. Britt Fladmark Holta fra Hærland er Østfold Venstres 3. kandidat til fylkestingsvalget 2011. Gratulerer!

Venstre har valgt haldenseren Per Magnus Finnanger Sandsmark til førstekandidat i fylkestingsvalget. -Jeg valgte Venstre fordi jeg mener Venstre “har hjarte på rette staden”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstres hjerte banker ikke for markedet. Venstres hjerte banker ikke for staten. Venstres hjerte banker for mennesket, miljøet, mangfoldet og mulighetene, sa Per Magnus Finnanger Sandsmark i sin tale til nominasjonsmøtet i Østfold Venstre lørdag 20.11.2010.
Erfaren topptrio

Østfold Venstre

Foto: Østfold Venstre

Førstekandidat Per Magnus Finnanger Sandsmark er utdannet innen kunstformidling og kulturvern ved Høgskolen i Telemark, er fylkesleder i Østfold Unge Venstre, sentralstyremedlem i Unge Venstre og nestleder i Liberalere Studenter. Han er også lokal folkevalgt i Halden. Han har lang og bred organisasjonsbakgrunn fra politikk, fagbevegelse, miljøbevegelse og elev- og studentorganisasjoner.

Sindre Westerlund Mork tapte knepet kampen om førsteplassen. Han er fra Moss der han er gruppeleder i bystyret. Inneværende periode er han også gruppeleder i fylkestinget. Westerlund Mork er kommunikasjonsrådgiver i kommunenes interesseorganisasjon – KS.

Valg 2011

Foto: KRD

Kommunestyremedlem i Eidsberg, Britt Fladmark Holta, ble enstemmig valgt til tredjekandidat. Hun er regnskapsmedarbeider ved Nesset transport i Marker, har ledet Østfold Venstrekvinnelag siden 1998 og er siden 2008 direktevalgt medlem av Venstres landsstyre.

Skole og samferdsel er viktigst

“I Østfold fylkeskommune har Arbeiderpartiet prioritert bananer til alle fremfor å etter- og videreutdanne lærere. De har prioritert en større politisk og administrativ stab framfor et bredt utdanningstilbud i hele fylket. Jeg har til gode å hilse på den eleven som fortsatte å gå til skolen hver morgen fordi han var så heldig og få en halv offentlig finansiert banan i lunsjen. Men jeg har hilst på mange elever som har droppet ut av skolen fordi lærerne ikke har vært gode nok og hatt tid til å se dem,” sa Per Magnus Finnanger Sandsmark til nominasjonsmøtet.

“Vi må ha bedre riksveier og et effektivt kollektivtilbud, på vei og på bane mellom alle fylkets regioner . Dette er løsninger for fremtidens Østfold. Og den fremtiden er det Venstre som peker frem mot: For miljø, næring og skole — det er Venstre det,” fortsatte Finnanger Sandsmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**