Venstre gratulerer Duško Kostić

– Jeg vil gratulere Duško Kostić med Studentenes fredspris. Dette er en viktig og betimelig tildeling, sier Venstres nestleder Helge Solum Larsen. — Av alle etniske minoriteter er Rom-folket den gruppen som i størst grad blir diskriminert i Europa, og vi har et felles europeisk ansvar for å bedre dette folkets levekår og sikre deres rettigheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Frode Kleppe

– Venstre vil benytte anledningen til å be regjeringen om å presse på overfor EU-kommisjonen for å sikre at retten til fri ferdsel over landegrensene opprettholdes for alle borgere uansett etnisk bakgrunn, og om at det innføres straffetiltak for de land der disse rettighetene brytes, sier Solum Larsen.

Les også uttalelse fra Venstres landsstyre om overgrep mot Rom-folket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**