Stiller seg positiv til bussforbindelse til Borgeskogen næringsområde

Fylkesrådmannen stiller seg positiv til Stokke kommunes søknad om incentivmidler for å prøve ut bussforbindelse mellom Stokke sentrum og Borgeskogen næringsområde. Saken skal avgjøres i fylkesutvalgets møte 9. desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Buss Vestfold Miljo

Foto: Kåre Pettersen

Det var under behandlingen av Stokke kommunes klima og energiplan i høst at Kåre Pettersen (V) foreslo for kommunestyret at kommunen burde innta en aktiv rolle og benytte mulighten til å søke om midler til et prøveprosjekt med bussforbindelse mellom Stokke sentrum og Borgeskogen.

Det ble i 2004 gjort et forsøk med buss, men siden da har Borgeskogen doblet antall arbeidsplasser til nærmere 2.000, og utgjør med det et av de største regionale næringsområdene i fylket. Når Borgeskogen er ferdig utbygd, om ca 5-6 år, vil nærmere 2.500 personer ha sitt daglige arbeid i området.

-Med det fokus vi har på utvikling av en bærekraftig arealpolitikk i fylket, vil et forsøk med kollektivtilbud til et så stort næringsområde, være et godt bidrag, sier Kåre Pettersen i en kommentar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**