Venstre: Flytt månelandingen til Kårstø

– Mongstad må renses for å nå klimamålene, men fullskalaprosjekt i Norge bør realiseres tidligere enn 2018. Derfor vil Venstre flytte månelandingen fra Mongstad til Kårstø, sier Trine Skei Grande og Helge Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Norge kan fange opp nesten tre ganger så mye CO2-utslipp på Kårstø som på Mongstad, mener Venstre.

Norge kan fange opp nesten tre ganger så mye CO2-utslipp på Kårstø som på Mongstad, mener Venstre.
Foto: Flickr

De mener det er tre gode grunner til endringen:
1. Renseanlegget kommer raskere på plass, som er viktig for at Norge tar sin del av utviklingskostnadene for CO2-fangst.
2. Det blir langt billigere enn på Mongstad.
3. Man renser betydelig mer CO2, som er viktig for å nå norske klimamål.

– Med dagens drift kan vi fange opp nesten tre ganger så mye CO2-utslipp på Kårstø som på Mongstad. Likevel blir et renseanlegg på Kårstø opptil ti milliarder kroner billigere. I tillegg til å spare penger og rense mer CO2, vil et anlegg på Kårstø også kunne stå ferdig før anlegget på Mongstad, påpeker Trine Skei Grande.

Vekk Kårstø til live
– Kårstø-prosjektet må tas frem igjen, spesielt sett i lys av problemene på Mongstad. Problemene på Mongstad skyldes det faktum at regjeringen ikke fulgte opp Venstres krav om rensing fra dag 1. I stedet har regjeringen gitt blankofullmakt til Statoil når det gjelder penger og tid. Det er ingen god løsning, mener Helge Solum Larsen.

Fakta: Mongstad VS Kårstø
Mongstad: Pris ifølge statsbudsjettet for 2011: 20-25 milliarder kroner. Antall tonn renset: 650 000 ifølge Statoil med dagens planlagte driftsmønster. Maksimalt 1,2 millioner tonn ved full drift.

Kårstø: Pris ifølge Kårsø Integration Pre-feasibility study: 15 574 millioner. Antall tonn renset: 1 750 000 ifølge samme studie. Maksimalt 2,25 millioner tonn ved full integrasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**