MEDLEMSMØTE SKODJE VENSTRE 13.12.2010

Skodje Venstre viser ansvar og fremjar eige framlegg til budsjett for 2011.
Medlemsmøte med frisk økonomidebatt og triveleg førjulsstemning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


INVITASJON TIL FØRJULSKVELD

MÅNDAG 13.DESEMBER 2010 KL 19.00
hos Kari og Arnstein

SAKER:
1. Økonomiplan for Skodje kommune
2. Andre saker til kommunestyremøtet den 14.des.-10
3. Tankar om valet 2011 — programarbeid og liste
4. Val av utsendingar til M&R Venstre sitt nominasjonsmøte i 2011

Alle medlemmar og tillitsvalde vert med dette invitert til festleg samkome hos leiarparet Ta gjerne med ein god ven!

Her skal vi i tillegg til å diskutere: ete god førjulsmat, med påfølgjande kaffi og kake.

For å ha nok mat — ver gild å melde frå om du kjem eller ikkje: til mobil 99 70 58 56 eller straumpost: [email protected] innan 09.12.2010

For at vi lettare skal nå fram med meldingar er det fint om de som får dette i posten, sender meg straumpostadresse eller mobilnummer som de kan treffast på

Skodje 30.11.2010

SKODJE VENSTRE

Kari Grindvik, leiar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**